۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

-

اطلاعات بیش‌تر

وکیل سرمایه گذاری و امور مالیاتی

وکیل سرمایه گذاری

  وکیل سرمایه گذاری

  وکیل سرمایه گذاری | وکیل املاک | سوالات حقوقی

در مطالعات اقتصادی، سرمایه گذاری همواره به عنوان یک متغیر روند و محرک  اقتصادی مطرح بوده و ماهیت پویای آن باعث شده که در دوره های متفاوت،  مفهوم آن دچار تغییر و دگرگونی شود. سرمایه گذاری از مباحثی است که همواره  در توسعه ی اقتصادی کشورها مطرح بوده و هنگام اتخاذ راهبردها و سیاست های  توسعه ای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به عنوان یک متغیر اقتصادی بر  متغیر تولید اثرگذار است. زیرا به عنوان بستر مناسبی برای رشد و توسعه ی  اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش تولید فراهم کرده و افزایش  امکانات تولید را درپی خواهد داشت. سرمایه‌گذاری بین المللی ازعوامل عمده  پیوند نظام اقتصادی و اقتصاد داخلی کشورها و خصوصاً سبب ارتباط اقتصاد  کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد با اقتصاد کشورهای توسعه یافته و  اقتصاد جهانی می‌باشد، در سرمایه‌گذاری بین المللی با انتقال مستقیم یا غیر  مستقیم سرمایه وتکنولوژی و تخصص و مدیریت، زمینه حضوراین قبیل کشورهای  سرمایه‌پذیر و در حال پیشرفت در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت می‌گردد.‏ از  طرف دیگر، سرمایه گذاری داخلی به عنوان نیروی محرکه ی رشد اقتصادی یک کشور و  لازمه ی نیل به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری داخلی  منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه،  افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر در کشورها می شود. لذا به منظور  سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور ایران، سرمایه گذاران نیازمند به یک  وکیل سرمایه گذاری داخلی و بین المللی با تجربه می باشند تا بتوانند با  سرمایه گذاری در بخش های مختلف در کشور ایران، سود و منافعی را فراهم  نمایند.


وکیل در دعاوی مالیاتی

وکیل در دعاوی مالیاتی | وکیل پایه یک | سوالات مالیاتی

 

این روزها با افزایش تعداد وکلای پایه یک  دادگستری، سوالی که ممکن است برای هرکسی پیش آید این است که آیا برای حل  مسائل و مشکلات مالیالتی، باید به یک وکیل پایه یک دادگستری یا یک وکیل  دعاوی مالیاتی مراجعه کرد یا خیر؟

نکته ای که نباید فراموش کرد و باید مورد  توجه قرار گیرد، این ست که برای پیگیری پرونده های مالیاتی، الزاماً نیازی  به مراجعه وکیل پایه یک دادگستری نیست .

اکثر وکلای دادگستری یک یا چند رشته کاری  مشخص را انتخاب و در همان شاخه ها به فعالیت می پردازند؛ به این ترتیب کمتر  وکیلی پیدا می شود که تخصصاً در رشته کاری ” امور مالیاتی ” فعالیت کند .  وکیل دعاوی مالیاتی

 

وکیل دعاوی مالیاتی