۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

گرفتن کد اقتصادی

چگونه میتوانیم کد اقتصادی بگیریم؟

/post-114

تمامی شرکتها برای انجام عملیات خود از قبیل تولید، فروش و توزیع نیاز به اخذ کد اقتصادی دارند. کد اقتصادی شماره ای 12 رقمی است که در تمامی برگه ها از جمله فاکتورهایی که از طرف یک شرکت صادر میشود، وجود دارد. در صورتی که یک شرکت فاقد کد اقتصادی باشد عملکرد یا عدم عملکرد شرکت در طی یک سال مشخص نیست. معمولاً شرکتها پس از ثبت خود در اداره ثبت شرکت ها و گرفتن آگهی تأسیس باید در کوتاه ترین زمان ممکن برای گرفتن کد اقتصادی اقدام کنند. شرکتهایی که کد اقتصادی ندارند نمیتوانند قرارداد منعقد کنند یا از طرف شرکت برای مشتریان خود پس از ارائه کالا و خدمات فاکتور ارائه دهند. از این رو گرفتن کد اقتصادی دارای اهمیت زیادی میباشد. از سوی دیگر متأسفانه اخذ کد اقتصادی مستلزم طی کردن مراحل سخت و طولانی در اداره مالیات است. از این جهت، بهتر است گرفتن کد اقتصادی برای شرکت یا مؤسسه خود را به متخصصین حوزه ثبت بسپارید تا از انجام ان اطمینان کامل پیدا کنید. متخصصین و مشاورین حوزه ثبت در مؤسسه حقوقی-ثبتی ترنم عدالت شما را در اخذ کد اقتصادی برای شرکت یا مؤسسه خود یاری مینمایند.