۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

کارت بازرگانی

چگونه برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کنیم؟

/post-115

کارت بازرگانی کارتی است که به موجب این کارت، صاحب آن مجاز است به موجب این کارت به کار صادرات و واردات و فعالیتهای مجاز بازرگانی بپردازد. مرجع معتبر برای صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران میباشد. هر چند که در  ماده 3 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372«مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد»؛ برای گرفتن کارت بازرگانی باید مراحلی را طی نمود و مدارک هویتی را نیز باید ارائه داد.مدت زمان اعتبار برای کارت بازرگانی یک سال میباشد و هر سال قابل تمدید است.  از این رو برای گرفتن کارت بازرگانی باید به مشاورین و متخصصین در حوزه ثبت مراجعه نمود.


چگونه برند خود را ثبت کنیم؟

/post-111

هر تاجری برای عرضه کالا و خدمات مورد نیاز خود، نیازمند اخذ برند میباشد. برند در واقع نام تجاری محصول است. از این رو است که ثبت برند در اداره مالکیت معنوی امری مهم است. هر شخص حقیقی یا حقوقی که برند خود را ثبت نماید آن محصول یا خمت به نام او ثبت خواهد شد و دیگران حق بهره برداری از آن را نخواهند داشت. برای ثبت برند طی مراحلی مورد نیاز است که در زیر به شرح آنها میپردازیم: