۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکیل روابط نامشروع

ازدواج سفید در ایران چه حکمی دارد؟

/post-122

مسئله روابط جنسی مسئله ای مهم در طول تاریخ بشریت بوده است. در مورد نحوه پاسخ دادن به نیازهای جنسی فرهنگ های مختلفی در جوامع مختلف وجود داشته است. بر خلاف جوامع اروپایی و آمریکایی که مسئله روابط زن و مرد قبل از ازدواج را امری معقول و متعارف تلقی می کنند؛ در جامعه ایران که از فرهنگ مبتنی بر دین داری برخوردار است، مسئله ازدواج سفید امری غیرقانونی است.با این حال آمارهای سیاه حاکی از افزایش ازدواج سفید در میان جوانان دارند که در مقاله زیر به بررسی این علل و عوامل می پردازیم: