۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکیل حل اختلاف در اداره کار

حل اختلافات کارگر و کارفرما چگونه رسیدگی میشود؟

/post-107

اختلافات کارگر و کارفرمایی یکی از بزرگترین اختلافات در جامعه را تشکیل میدهند. ممکن است در حین کار میان کارگر و کارفرما بر سر مسائلی از قبیل دستمزد، مرخصی، نحوه کار و ... اختلافی به وجود آید. سؤال اینجاست که به این اختلافات در کدام مرجع و چگونه رسیدگی میشود؟معمولاً در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما ابتدا موضوع در هیئت تشخیص اداره کار مطرح میشود و در پاره ای از موارد موضوع به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع میگردد. اختلاف بین کارگر و کافرمااختلاف_بین_کارگر_و_کارفرماحل_اختلاف_بین_کارگر_کارفرماهیئت_تشخیص_اداره_کار