۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکیل ثبت شرکت

چگونه شرکت خود را ثبت کنیم؟

/post-110

ثبت شرکت یکی از بهترین راه های کسب درآمد و تجارت در دنیا میباشد. شرکت ها به موجب ماده 20 قانون تجارت به 7 دسته تقسیم بندی میشوند:1- شرکت با مسئولیت محدود2- شرکت سهامی (عام یا خاص)3- شرکت مختلط سهامی4- شرکت مختلط غیرسهامی5- شرکت نسبی6- شرکت تضامنی7- شرکت تعاونی بهترین و آسان ترین شرکت برای ثبت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص است. پروسه ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها پروسه ای بسیار پیچیده و نیازمند سپردن کار به متخصصین و مشاورین در این حوزه است. مؤسسه حقوقی-ثبتی ترنم عدالت شما را در این حوزه یاری میرساند. ثبت شرکت ثبت شرکت مسئولیت محدودثبت شرکت سهامی خاص