۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکیل برای فسخ نکاح

تدلیس در نکاح

/post-133

در دوره های کنونی با ازدواج هایی مواجه هستیم که هر یک از طرفین، ممکن است طرف دیگر را  به اموری از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، داشتن تمکن مالی و دوشیزه بودن و ... فریب دهد و طرف مقابل نیز بر اساس همین موارد تن به ازدواج با دیگری دهد؛ اما واقعیت پس از وقوع عقد نکاح روشن می شود و طرف نیز می تواند به استناد «تدلیس در نکاح» ازدواج را فسخ نماید و چنانچه از باب کیفری اقدام کند فرد به تحمل 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و از باب حقوقی نیز در صورتی که مرد نکاح را به دلیل تدلیس زن فسخ کند هیچ مهریه ای به زن پرداخت نمی شود و چنانچه مهریه داده شده باشد، مرد می تواند آن را پس بگیرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد تدلیس در نکاح با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.