۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکیل ارث و میراث

موانع ارث چیست؟

/post-129

رابطه توارث میان دو نفر ممکن است بر اساس ارتباط خویشاوندی (رابطه نسبی) یا ارتباط سببی (رابطه حاصل از نکاح) باشد. اما در  این میان ممکن است موانعی وجود داشته باشد که فرد را از ارث بری محروم کنند. از مهمترین موانع ارث: قتل، کفر، لعان و زنازادگی است.چنانچه هر کدام از این موارد اتفاق بیفتد فرد را از رابطه توارث ممنوع می کند. البته شرایطی برای موانع ارث بری وجود دارد که در مقاله زیر به بررسی آنها می پردازیم. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با موانع ارث و شرایط آن آشنا نماید.


ارث بری زن و شوهر از یکدیگر

/post-128

یکی از مهمترین آثار عقد نکاح رابطه توارث بین زوج و زوجه است. البته ارث بری تنها از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقت (صیغه) امکان توارث بین زوج و زوجه وجود ندارد؛ حتی اگر در مورد ارث بری در عقد نکاح موقت شرایطی در نظر گرفته باشند. سهم الارث زوج و زوجه با توجه به فرزندار یا نوه دار بودن آنها از یکدیگر متفاوت و متغیر است. حتی در برخی شرایط به رغم وقوع طلاق بین زوج و زوجه باز هم امکان ارث بری زوج و زوجه از یکدیگر وجود دارد. در قانون مدنی مواد 940 تا 949 به امر رابطه ارث بری میان زوج و زوجه اختصاص دارد که در مقاله زیر به بررسی آنها می پردازیم. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.