۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وکالت بلاعزل

راه های برطرف شدن وکالت بلاعزل

/post-51

وکالت بلاعزل نوعی از عقد وکالت است که طریقه بر هم زدن آن با فسخ یکی از طرفین ممکن نیست. حال اگر کسی به دیگری وکالت بلاعزل دهد و سپس منصرف شود، تکلیف چیست؟