۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وصیت رسمی

همه چیز در مورد وصیت

/post-132

بعضی از افراد ترجیح می دهند که برای اموال باقی مانده بعد از فوتشان یا برای کارهایی که بعد از وفاتشان قرار است، انجام شود، تعیین تکلیف نمایند. از این رو، عمل وصیت را  انجام می دهند. وصیت کردن یک عمل حقوقی به شمار می رود و تابع قوانین و مقرراتی است. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می شود. هر کدام از انواع وصیت در قانون دارای قوانین و مقررات خودشان هستند که باید از سوی موصی (کسی که وصیت می کند) رعایت شوند. در مقاله زیر در مورد وصیت تملیکی و عهدی و مقررات آن آشنا می شوید. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.