۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

وصیت

همه چیز در مورد وصیت

/post-132

بعضی از افراد ترجیح می دهند که برای اموال باقی مانده بعد از فوتشان یا برای کارهایی که بعد از وفاتشان قرار است، انجام شود، تعیین تکلیف نمایند. از این رو، عمل وصیت را  انجام می دهند. وصیت کردن یک عمل حقوقی به شمار می رود و تابع قوانین و مقرراتی است. وصیت به دو نوع وصیت تملیکی و وصیت عهدی تقسیم می شود. هر کدام از انواع وصیت در قانون دارای قوانین و مقررات خودشان هستند که باید از سوی موصی (کسی که وصیت می کند) رعایت شوند. در مقاله زیر در مورد وصیت تملیکی و عهدی و مقررات آن آشنا می شوید. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.


منظور از ارث و ماترک چیست؟ تفاوت ارث و ماترک چیست؟

/post-92

فردی که فوت شده (متوفی) دارای یک سبد دارایی است. بخشی از این دارایی مثبت باشد که شامل طلبها، حقوق و اموال متوفی است. قسمتی از دارایی متوفی نیز منفی است که شامل بدهی های وی است. مجموع دارایی های مثبت و منفی متوفی را ترکه متوفی می گویند. حال برای اینکه ترکه به وارثان تعلق گیرد باید اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه انجام شود. دعاوی مربوط به ترکه به سه دسته مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت را شامل میشود. با وکلای مؤسسه ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با حقوق مربوط به ترکه آشنا نمایند.