۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ورثه

منظور از ارث و ماترک چیست؟ تفاوت ارث و ماترک چیست؟

/post-92

فردی که فوت شده (متوفی) دارای یک سبد دارایی است. بخشی از این دارایی مثبت باشد که شامل طلبها، حقوق و اموال متوفی است. قسمتی از دارایی متوفی نیز منفی است که شامل بدهی های وی است. مجموع دارایی های مثبت و منفی متوفی را ترکه متوفی می گویند. حال برای اینکه ترکه به وارثان تعلق گیرد باید اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه انجام شود. دعاوی مربوط به ترکه به سه دسته مهر و موم ترکه، تقسیم ترکه و الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت را شامل میشود. با وکلای مؤسسه ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با حقوق مربوط به ترکه آشنا نمایند.