۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مشاوره در حوزه صدور کارت بازرگانی

چگونه برای گرفتن کارت بازرگانی اقدام کنیم؟

/post-115

کارت بازرگانی کارتی است که به موجب این کارت، صاحب آن مجاز است به موجب این کارت به کار صادرات و واردات و فعالیتهای مجاز بازرگانی بپردازد. مرجع معتبر برای صدور کارت بازرگانی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران میباشد. هر چند که در  ماده 3 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372«مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد»؛ برای گرفتن کارت بازرگانی باید مراحلی را طی نمود و مدارک هویتی را نیز باید ارائه داد.مدت زمان اعتبار برای کارت بازرگانی یک سال میباشد و هر سال قابل تمدید است.  از این رو برای گرفتن کارت بازرگانی باید به مشاورین و متخصصین در حوزه ثبت مراجعه نمود.