۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مشاوره برای ارث و میراث

موانع ارث چیست؟

/post-129

رابطه توارث میان دو نفر ممکن است بر اساس ارتباط خویشاوندی (رابطه نسبی) یا ارتباط سببی (رابطه حاصل از نکاح) باشد. اما در  این میان ممکن است موانعی وجود داشته باشد که فرد را از ارث بری محروم کنند. از مهمترین موانع ارث: قتل، کفر، لعان و زنازادگی است.چنانچه هر کدام از این موارد اتفاق بیفتد فرد را از رابطه توارث ممنوع می کند. البته شرایطی برای موانع ارث بری وجود دارد که در مقاله زیر به بررسی آنها می پردازیم. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با موانع ارث و شرایط آن آشنا نماید.