۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مبایعه نامه

فک پلاک خودرو

/post-62

فک پلاک خودرو موضوعی است که اکثر فروشندگان پس از فروش خودروی خود با آن مواجه میشوند؛ چرا که بیشتر خریداران به رغم داشتن وکالت نامه از تعویض پلاک خورو امتناع میکنند؛ حال راه حل چیست؟