۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مامور به خدمت عمومی

جرم اختلاس چیست؟

/post-136

عنوان جرم اختلاس را در دوره های اخیر در رسانه ها و اخبار بسیار شنیده‌ایم. این عنوان دقیقا به چه معناست؟ اختلاس در نگاهی کلی، به این معناست که کارمندان و یا وابستگان به دولت یا یکی از قوای سه گانه و یا مامورین به خدمت عمومی  و یا نیروهای مسلح، اموال و وجوه و اشیاء متعلق به دولت یا بیت المال و یا اشخاص دیگری را که به آنها سپرده شده، برداشت و تصاحب کنند. در ادامه به شرایط وقوع این جرم می‌پردازیم.