۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

قرارداد وام

آیا با قرارداد وام و تسهیلات آشنایی دارید؟

/post-106

امروزه بسیاری از مردم تمایل به اخذ وام از مؤسسات بانکی و اعتباری دارند؛ اما متأسفانه کم نیستند افرادی که توانایی اخذ وام برای حل بسیاری از مشکلاتشان را ندارند. از این رو، میتوانند به متخصصانی مراجعه کنند که میتوانند به سهولت و در یک بازه زمانی کوتاه وام اخذ کنند. به این منظور تدوین قرارداد وام میتواند کمک مهمی در فرآیند اخذ وام میکند. اما قرارداد وام نیازمند اخذ مشاوره از وکیل یا متخصصان در این حوزه میباشد. قرارداد وام در دسته قراردادهایی نیست که در قانون مدنی در مورد آن مقررات مشخص و معینی وجود داشته باشد؛ به همین منظور در تدوین و تهیه این قرارداد باید موارد مهم و برجسته مورد توجه هر دو طرف-وام گیرنده و تسهیل کننده اخذ وام انجام گیرد.