۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

فک پلاک خودرو

فک پلاک خودرو

/post-62

فک پلاک یا تعویض پلاک خودرو موضوعی است که بیشتر فروشندگان خودرو پس از معامله با خریداران با آن مواجه می شوند. ممکن است بسیاری از خریداران پس از وقوع انتقال مالکیت خودرو از تعویض پلاک خودرو امتناع می کنند. در این صورت فروشندگان می توانند برای جلوگیری از وقوع چنین امتناعی از سوی خریداران اقدام به اعطای وکالت در فروش یا وکالت کاری برای تعویض پلاک به فروشنده نمایند و در صورتی که با امتناع مجدد خریدار مواجه شدند می توانند دعوایی الزام به فک خودرو را علیه خریدار اقامه کنند. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت تا پایان این مقاله همراه باشید.