۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

فسخ نکاح

در چه مواردی نکاح قابل فسخ است؟

/post-140

یکی از مهمترین موارد انحلال عقد نکاح اعم از دائم و موقت، فسخ نکاح است. در فسخ نکاح هیچ مهریه ای به زن تعلق نمی گیرد. فسخ نکاح شامل چه مواردی می شود؟ در چه بیماریهایی می توان اقدام به فسخ نکاح نمود؟ آیا موارد مذکور در قانون مدنی جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند و شامل هر نوع بیماری می شود؟ برای فسخ نکاح به کدام مرجع باید مراجعه کرد؟ اینها همه سؤالاتی هستند که در مورد فسخ نکاح مطرح می شوند. براب پاسخ به این سؤالات با وکلا و کارشناسان ارشد مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.


تدلیس در نکاح

/post-133

در دوره های کنونی با ازدواج هایی مواجه هستیم که هر یک از طرفین، ممکن است طرف دیگر را  به اموری از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، داشتن تمکن مالی و دوشیزه بودن و ... فریب دهد و طرف مقابل نیز بر اساس همین موارد تن به ازدواج با دیگری دهد؛ اما واقعیت پس از وقوع عقد نکاح روشن می شود و طرف نیز می تواند به استناد «تدلیس در نکاح» ازدواج را فسخ نماید و چنانچه از باب کیفری اقدام کند فرد به تحمل 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و از باب حقوقی نیز در صورتی که مرد نکاح را به دلیل تدلیس زن فسخ کند هیچ مهریه ای به زن پرداخت نمی شود و چنانچه مهریه داده شده باشد، مرد می تواند آن را پس بگیرد. برای اطلاعات بیشتر در مورد تدلیس در نکاح با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.


گواهی تجرد و راه دریافت آن

/post-75

یکی از راه های اطمینان در ازدواج این است که از طرف مقابل گواهی تجرد اخذ گردد؛ برای اخذ این گواهی مراحلی باید طی شود که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم: