۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

طلاق

انواع طلاق و عده آنها

/post-139

در قانون ما طلاق به دست مرد است و مرد هر زمان که اراده کند می تواند به دادگاه مراجعه نماید و همسر خود را طلاق دهد. از این رو، اراده و درخواست زن هیچ تأثیری ندارد. چنانچه زن با درخواست طلاق شوهر خود مخالف باشد تنها مخالفت او می تواند روند طلاق را طولانی کند. طلاق به دو نوع طلاق بائن و طلاق رجعی قابل تقسیم است که در این مقاله به بررسی اقسام طلاق و مدت زمان نگه داشتن عده در آنها می پردازیم. با وکلا و مشاوران ارشد مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با مقررات طلاق و شرایط و قوانین ویژه آن آشنا نمایند.


ناشزه به چه معنا است؟

/post-125

با وقوع عقد نکاح زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. زیرا نکاح مهمترین و بنیادی ترین مرحله برای تشکیل خانواده است. از این روست که قانون گذار زن و شوهر را مکلف کرده تا به منظور حفظ کیان خانواده با یکدیگر به خوبی رفتار و معاشرت نمایند و در راستای تشیید مبانی خانواده بکوشند. چنانچه زن در ایفای وظایف زناشویی از مرد تمکین نکند، ناشزه تلقی می شود و مستحق نفقه نخواهد بود. همچنین در صورت نشوز زن، مرد می تواند از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد کند. از این جهت بهتر آن است که با نشوز زن و آثار آن آشنا شویم. با وکلا و مشاوران مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید تا شما را با این امر آشنا نمایند.


گواهی تجرد و راه دریافت آن

/post-75

یکی از راه های اطمینان در ازدواج این است که از طرف مقابل گواهی تجرد اخذ گردد؛ برای اخذ این گواهی مراحلی باید طی شود که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:


حذف نام شوهر از شناسنامه

/post-61

ممکن است زو و شوهری با یکدیگر ازدواج نمایند و سپس از یکدیگر جداشوند. حال چنانچه خانم بخواهد ازدواج مجددی نمیاد در این صورت بودن نام شوهر سابق در شناسنامه معضلات و دردرسرهایی را برای او به همراه دارد. اینکه چگونه میتوان نام همسر سابق را از شناسنامه حذف نمود ذیلاً توضیح داده میشود.


صدور اجرائیه برای تمکین

/post-50

در صورتی که زن بدون دلیل موجه قانونی و بدون وجود ضرر جانی یا شرافتی منزل شوهر را ترک کند از سوی زوج دادخواست تمکین داده می شود؛ به این معنا که زوجه باید به منزل شوهر بازگردد. حال اگر زوجه از بازگشت به منزل شوهر امتناع کند چه اتفاقی می افتد؟


نمونه شکوائیه ملاقات با فرزند از سوی پدر

/post-24

در صورت جدایی بین والدین یا وجود جدایی بین آنها نگهداری و حضانت از فرزندان تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در صورتیکه فرزند با یکی از والدین زندگی کند برای دیگری حق ملاقات و دیدار به وجود می آید و طرف مقابل نمی تواند از این حق جلوگری نماید.


نمونه دادخواست طلاق به درخواست زوجه

/post-21

خواهان: ……………….………خوانده: ………………………..خواسته: ……………………….ریاست محترم دادگاه خانوادهبا سلاماحتراماً به استحضار می رساند، اینجانب به موجب سند مصدق نکاح شماره …….. مورخ ………….به عقد دائم خوانده درآمدم. به دلیل اختلافات شدید وعدم تفاهم، و سوء رفتار شدید زوج و اعتیاد وی به مواد مخدر  موجب کراهت و تنفر شدید بنده از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای اینجانب غیرقابل تحمل ساخته و بنده را در عسر وحرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل …………. عدد سکه از مهریه خود را مطلقه نمایم. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی برطلاق مورد استدعا می باشد. با تقدیم شایسته ترین احترامات


نمونه دادخواست استرداد جهیزیه

/post-20

در صورت وقوع جدایی بین زوجین، جهیزیه که متعلق به زوجه می باشد، از سوی زوجه قابل استرداد می باشد؛ چرا که او مالک وسایل است و می تواند هز زمان که مایل باشد با ارائه سیاهه و یا شهادت شهود اموال را پس بگیرد. در صورتی که زوج اقدام به فروش وسایل نماید، مرتکب جرم فروش مال غیر شده است.


دعاوی ثبتی

/post-17

دعاوی ثبتی در بردارنده طیف وسیعی از دعاوی هستند که به حوزه ثبت مربوط میشوند. مهمترین دعاوی ثبتی، مربوط به ثبت اسناد و املاک و ولادت و طلاق و ثبت علامت تجاری و ثبت اختراع می باشند. رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه ها می باشند.


حضانت و سرپرستی اطفال

/post-10

حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر است چه فرزند دختر باشد و چه پسر