۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

شرط فاسد

شروط باطل و صحیح در عقد کدام اند؟

/post-135

شروط مذکور در قانون مدنی به سه دسته شروط صحیح، شروط باطل و شروط باطل و مبطل عقد تقسیم بندی می شوند. هر کدام از این شرایط دارای قواعد و مقرراتی خاص در قانون مدنی هستند. دسته از شروط هستند که صرفاً خودشان باطل هستند؛ اما عقد را باطل نمی کنند. در مقابل دسته دیگری از شروط هستند که هم خود باطل هستند و هم عقد را باطل می سازند که به این شروط باطل و مبطل عقد گفته می شود. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشد تا در مورد شروط و انواع آن در ضمن عقد آشنا شوید.