۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

س الات

کلاهبرداری به سبک فروش سؤالات کنکور 99

/post-34

عده ای بافروش دفترچه های کنکور 99 و با راه انداختن شایعه لو رفتن سؤالات اقدام به کلاهبرداری کردند.