۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

دیوان عدالت اداری

چگونه در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نماییم؟

/post-109

دیوان عدالت اداری نهاد قضایی است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم و تظلم خواهی از آنها تشکیل شده است. اصل 173 قانون اساسی در مورد دیوان عدالت اداری چنین مقرر نموده است:«به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». صلاحیت دیوان عدالت اداری بیشتر در حوزه اختلافات مردم با مأمورین و نهادهای دولتی است. دیوان عدالت اداری دارای آیین دادرسی ویژه خود میباشد که در این مقاله به بررسی و چگونگی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری میپردازیم:


آیا میتوان از سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرد؟

/post-108

سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که رسالت اصلی آن توجه به کارگران مزد بگیر البته به صورت اجباری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و در صنف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری و در صورت تمایل خودشان است. جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی حدوداً 40،000،000 نفر است و در دو بخش مختلف درمانی و بیمه ای خدمت رسانی میکند. مشمولین سازمان تأمین اجتماعی عبارتند از:1- افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند.2- صاحبان حرف و مشاغل آزاد3- دریافت کنندگان مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی و فوت. ممکن است افرادی باشند که از خدمات سازمان تأمین اجتماعی ناراضی باشند و علیه سازمان تأمین اجتماعی طرح دعوا کنند. در صورت شکایت از سازمان تأمین اجتماعی باید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمود؛ چرا که به موجب قوانین دیوان عدالت اداری شکایت از سازمانهای دولتی در صلاحیت دیوان است. شکایت از سازمان تأمین اجتماعی، شکایت_از_سازمان_تأمین_اجتماعیسازمان تأمین اجتماعیسازمان_تأمین اجتماعی


حل اختلافات کارگر و کارفرما چگونه رسیدگی میشود؟

/post-107

اختلافات کارگر و کارفرمایی یکی از بزرگترین اختلافات در جامعه را تشکیل میدهند. ممکن است در حین کار میان کارگر و کارفرما بر سر مسائلی از قبیل دستمزد، مرخصی، نحوه کار و ... اختلافی به وجود آید. سؤال اینجاست که به این اختلافات در کدام مرجع و چگونه رسیدگی میشود؟معمولاً در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما ابتدا موضوع در هیئت تشخیص اداره کار مطرح میشود و در پاره ای از موارد موضوع به دیوان عدالت اداری نیز ارجاع میگردد. اختلاف بین کارگر و کافرمااختلاف_بین_کارگر_و_کارفرماحل_اختلاف_بین_کارگر_کارفرماهیئت_تشخیص_اداره_کار