۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

خیانت زوجین

خیانت و برقراری رابطه نامشروع و آثار آن در عقد ازدواج

/post-47

با گسترش فضای مجازی و هوشمند شدن تلفن های همراه، برقراری روابط نامشروع میان هر یک از زوجین با طرف دیگر رو به رشد است. فرستادن عکس و فیلم و یا چت های مستهجن در فضای مجازی یکی از مهمترین انواع خیانت زن و شوهر است. البته گاه نیز ممکن است زن و شوهر به برقراری روابط نامشروع فیزیکی خارج از فضای مجازی مبادرت نمایند که ممکن است این اعمال مصداق رابطه زنا و یا اعمال نامشروع کمتر از زنا باشد. اثبات خیانت هر یک از زوجین امری دشوار و نیازمند مشاوره با وکیل است. در مقاله زیر به موضوع برقراری روابط نامشروع و خیانت زوجین پرداخته خواهد شد.