۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

خیار تدلیس

همه چیز در مورد فسخ قرارداد

/post-127

معمولاً عقود لازم الاجرا هستند و از زمان انعقاد قرارداد طرفین به آن متعهد و ملتزم هستند. از این رو، فسخ قراردادها تابع قوانین و مقررات ویژه است که باید در متن قرارداد نیز ذکر شده باشد. فسخ قرارداد با کمک خیارات انجام می شود. در قانون مدنی 10 نوع خیار به منظور بر هم خوردن معامله ذکر شده است که هر کدام خصایص و ویژگی های خاص خود را دارند. البته ممکن است طرفین تمایل داشته باشند که معامله همچنان لازم الاجرا و پابر جا باقی بماند. در این صورت می توانند عبارت «اسقاط کافه خیارات» را در متن معامله ذکر کنند که در این حالت طرفین حق فسخ معامله را به هیچ وجه نخواهند داشت. برای آشنایی با فسخ معامله و شرایط آن مقاله زیر را مطالعه کنید.