۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

حق العمل کاری

تفاوت دلالی و حق العمل کاری در قانون تجارت چیست؟

/post-142

حق العمل کاری و دلالی دو واژه ای هستند که در حقوق تجارت به کار رفته اند. این دو واژه بعضاً به جای یکدیگر به کار گرفته می شوند؛ لیکن دارای تفاوت های زیادی هستند. از این رو، دانستن و درک تفاوتهای این دو مهم است؛ چرا که کاربرد غلط هر کدام از اینها به جای یکدیگر می تواند توالی فاسدی را به همراه داشته باشد. حق العمل کار شخصی است که به نام خود و حساب دیگری کاری را در مقابل دریافت اجرت انجام می دهد و دلال کسی است که واسطه انجام معامله میان دو نفر شده است. حال برای درک تفاوتهای این دو به بررسی مقاله زیر می پردازیم.