۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

حضانت در رحم اجاره ای

بررسی حقوقی رحم اجاره ای در قانون

/post-143

رحم اجاره ای یکی از روش های متداول برای زوجینی است که توانایی باروری برای آنها به صورت طبیعی وجود ندارد. متأسفانه به دلیل فقدان قانون مرتبط با مقررات رحم اجاره ای و فرزندان دار شدن از این طریق برای زوجین، ترس و واهمه وجود دارد. از این رو، بهتر آن است تا مقررات همه جانبه ای، با در نظر گرفتن جهات جامعه شناسی و روان شناسی در مورد فرزندان حاصل از رحم اجاره و مسئله توارث و ارث بری آنها وضع شود. برای درک بهتر این موضوع با وکلا و کارشناسان ارشد مؤسسه حقوقی ترنم عدالت تا پایان این مقاله همراه باشید.