۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ثبت شرکت در انزلی

چگونه در مناطق آزاد شرکت ثبت کنیم؟

/post-113

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری دارای مزایای فراوانی برای ثبت کنندگان آن است؛ چرا که در این مناطق، معافیت مالی وجود دارد و جذب سرمایه گذاری در این مناطق بسیار راحت تر است. مناطق آزاد تجاری در ایران به هشت دسته قایل تقسیم است:1- چابهار؛ 2- قشم؛ 3- کیش؛ 4- اروند؛ 5- انزلی؛ 6- سلفچگان؛ 7- ماکو؛ 8- ارس. شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص از میان سایر شرکتها بیشترین متقاضی را برای ثبت شرکت در مناطق هشت گانه آزاد دارند. برای ثبت شرکت در مناطق آزاد مدارکی مورد نیاز است که بدون آنها امکان ثبت شرکت میسر نخواهد بود. بهتر است برای ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری از متخصصین و مشاورین حوزه ثبت شرکتها مشورت بگیریم.