۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

توارث

ارث بری زن و شوهر از یکدیگر

/post-128

یکی از مهمترین آثار عقد نکاح رابطه توارث بین زوج و زوجه است. البته ارث بری تنها از آثار نکاح دائم است و در نکاح موقت (صیغه) امکان توارث بین زوج و زوجه وجود ندارد؛ حتی اگر در مورد ارث بری در عقد نکاح موقت شرایطی در نظر گرفته باشند. سهم الارث زوج و زوجه با توجه به فرزندار یا نوه دار بودن آنها از یکدیگر متفاوت و متغیر است. حتی در برخی شرایط به رغم وقوع طلاق بین زوج و زوجه باز هم امکان ارث بری زوج و زوجه از یکدیگر وجود دارد. در قانون مدنی مواد 940 تا 949 به امر رابطه ارث بری میان زوج و زوجه اختصاص دارد که در مقاله زیر به بررسی آنها می پردازیم. با وکلا و کارشناسان مؤسسه حقوقی ترنم عدالت همراه باشید.


آیا با دعوای اثبات و نفی نسب آشنایی دارید؟

/post-96

دعوای اثبات و نفی نسب مربوط به رابطه خویشاوندی و توارث است. گاهی اوقات ممکن است در مورد رابطه خویشاوندی و نسبیت میان پدر و فرزند اختلاف حاصل شود. توضیح آنکه گاهی اوقات ممکن است فرزند زودتر از موعد 9 ماه به دنیا بیاید و یا در فرض نبودن رابطه جنسی به مدت طولانی زوجه ادعای بارداری نمایدف در اینجا دعوای نفی نسب می تواند از سوی زوج مطرح شودو در پاره ای از موارد،  فرزند ممکن است برای اثبات نسب خود اقدام به طرح دعوا کند که در اینجا دعوای اثبات نسب مطلوب خواهد بود. بنابراین، به فراخور نوع دعوا، دعوای اثبات نسب یا نفی نسب مطرح خواهد شد. این نوع از دعاوی از پیچیده ترین نوع دعاوی هستند که اثبات آن ها نیازمند اخذ وکیل و یا کسب مشاوره است. مشاوران و وکلای مؤسسه حقوقی ترنم عدالت شما را تا احقاق حقتان یاری می نمایند.