۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

تغییرات شرکت

تغییرات شرکتها را چطور انجام دهیم؟

/post-112

پس از شکل گیری شخصیت حقوقی شرکت، ممکن است اعضا تمایل داشته باشند تا تغییراتی در آن اعمال نمایند. به این منظور باید صورت جلسه تغییرات با توجه به نوع تغییرات تدوین گردد و به امضای تمامی اعضای شرکت برسد. سپس تغییرات در سامانه ثبت شرکت > گزینه تغییرات شرکت> وارد میشود و منتظر بررسی کارشناس میماند. در صورتی که صورت جلسه به طرز صحیحی تنظیم و در سامانه بارگزاری شده باشد در این صورت تغییرات نسبت به شرکت مورد نظر اعمال میشود و در حالتی که صورت جلسه به شکل نادرستی بارگزاری شده باشد باید اصلاحات مدنظر کارشناس اعمال گردد تا تغییرات نسبت به شرکت مورد نظر ثبت شود. از این رو بهتر است که برای اعمال تغییرات در شرکت، با متخصص در این حوزه مشورت گردد. مؤسسه حقوقی- ثبتی ترنم عدالت شما را در این امر یاری مینماید.