۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ترمیم پرده بکارت

ترمیم بکارت از نظر قانونی چه حکمی دارد؟

/post-119

ترمیم پرده بکارت از جمله عمل هایی است که به کرات این روزها انجام می شود. این عمل جراحی برای دخترانی است که قبل از وقوع عقد نکاح رابطه منجر به ازاله بکارت داشتند و در نتیجه بکارت خود را از دست ندادند. از این رو این عمل انجام می شود تا همسر آینده آنها نتواند به برقراری رابطه جنسی قبل از ازدواج آن ها پی ببرد. البته، این عمل از منظر حقوقی تدلیس در نکاح محسوب می شود و شوهر می تواند عقد نکاح را بدون پرداخت هیچ مهریه ای فسخ نماید. حتی این امر در قانون مجازات اسلامی نیز جرم انگاری شده است. در صورتی که خانمی با ترمیم پرده بکارت خود را دوشیزه جلوه دهد مرتکب جرم تدلیس در نکاح شده و برای او در قانون مجازات حبس در نظر گرفته شده است.