۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

اظهارنامه پلمپ دفاتر

چگونه دفاتر پلمپ بگیریم؟

/post-116

هر شرکت اعم از سهامی، مسئولیت محدود، تضامنی، تعاونی و نسبی و مؤسسات به موجب قانون مکلف به اخذ پلمپ دفاتر هستند. پلمپ دفاتر باید بر اساس قانون انجام شود در غیر این صورت به موجب قانون تجارت نه تنها نمیتواند دارای سندیت باشد؛ بلکه علیه ارائه دهنده دفاتر پلمپ دلیل محسوب می شود. دفاتر پلمپ قبل از اسفند ماه هر سال توسط  اداره ثبت شرکت ها پلمپ می شوند و از این جهت است که به آنها دفاتر پلمپ گفته می شود. برای اخذ دفاتر پلمپ طی مراحلی لازم است و از این رو بهتر است تا با متخصصین در حوزه ثبت شرکت ها مشاوره نمایید.