۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

آزمون کانون

لغو آزمون كانون وكلا

/post-141

به دليل وضعيت كرونا حاكم بر كشور آزمون كانون وكلا كه قرار بود فردا مورخ ١٤٠٠/٠١/٢٠ برگزار گردد، لغو شد.