داشتن یک همسایه مزاحم در اپارتمان کافی است تا آسایش همه اهالی ساختمان را مختل کند و موجب تشویش خاطر افراد ساکن در آن آپارتمان شود. سر و صدای موزیک، سر و صدای بچه، صدای زیاد تلویزیون، گذاشتن جاکفشی داخل راه پله ها و به هم ریختگی شکل آپارتمان و اختلاف بر سر پارکینگ و ... از جمله اختلافات رایج در میان همسایه ها است. راه های مقابله با همسایه مزاحم چیست؟با مؤسسه حقوقی- داوری ترنم عدالت همراه باشید تا وکلای ما قدم به قدم راه های مقابله با همسایه مزاحم را به شما آموزش دهند. 

اولین و ساده ترین راه این است که با همسایه مزاحم صحبت کنید و به او بفهمانید که رفتارها و کارهایش در ساختمان باعث ایجاد مزاحمت برای من شده است. به منظور مذاکره بهتر و مثمر ثمرتر با وکلای ما در مؤسسه حقوقی – داوری ترنم عدالت مشورت نمایید. 

گام بعدی، در صورت عدم حصول نتیجه با مذاکره، برگزاری جلسه در ساختمان است. مسئول اولیه برگزاری جلسات در ساختمان مدیر یا مدیران ساختمان هستند. حال اگر باز هم همسایه مزاحم مزاحمت ایجاد کرد، چه کار باید کرد؟

در وهله ی بعد، پس از ناامیدی از مرحله مذاکره با همسایه مزاحم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و یک اظهارنامه برای همسایه مزاحم تهیه نمایید. در صورتیکه همسایه مزاحم با صحبت کردن و فرستادن اظهارنامه از مزاحمت خود دست نکشید بهترین راه این است که با پلیس تماس بگیرد تا صورت جلسه ای تنظیم شود. البته ممکن است با کمک پلیس نیز همسایه مزاحم به مزاحمتهای خود ادامه دهد و همچنان برای شما مزاحمت ایجاد کند. در این صورت یک دست نوشته یا استشهادیه مبنی بر مزاحمت آقا/خانم ..............در ساختمان تهیه کنید تا بقیه همسایه ها نیز آن را امضا کنند. در این استشهادیه باید تاریخ و نوع مزاحمت را هم تعیین کنید و اگر مدارک دیگری در دست دارید تهیه کنید و این بار با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه ای تنظیم کنید. مؤسسه حقوقی- داوری ترنم عدالت شما را تا احقاق کامل حقتان یاری می نماید. 

تنظیم شکواییه

با زدن دکمه تنظیم شکواییه بدون نیاز به حضور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکواییه حرفه ای توسط وکیل شما در موسسه حقوقی و داوری ترنم عدالت تنظیم خواهد گردید.