فکّ پلاک خودرو در لغت به معنای جدا کردن پلاک از خودرو است. در اصطلاح حقوقی منظور از فکّ پلاک یا تعویض پلاک این است که کسی که خودرویی را به فروش می رساند پلاک خودرو نیز از مالکیت او خارج می شود.

 

به منظور فکّ پلاک خودرو چه مراحلی وجود دارد؟

به عبارت دیگر، چگونه می توان اقدام به فکّ پلاک خودرو نمود؟

در مجموع دو راه حل برای فک پلاک خودرو وجود دارد که ذیلاً به بررسی آنها می پردازیم:

1- وکالت کاری در تعویض پلاک: به این معنا که فروشنده با مراجعه به دفترخانه یک وکالت کاری به خریدار می دهد تا طی مدتی که در وکالت نامه معلوم می شود اقدام به فکّ پلاک خودرو کند.

اگر در مدت تعیین شده در وکالت نامه (مثلاً 10 روز کاری) خریدار اقدام به فکّ پلاک خودرو نکرد فروشنده می تواند این مدت را مجدداً تمدید کند.

2- وکالت در فروش خودرو: در اینجا فروشنده با اعطای وکالت در فروش به خریدار در دفترخانه، دیگر لازم نیست اقدامی انجام دهد.

در صورتی که خریدار طی مدت مقرر برای فکّ پلاک خودرو اقدام نکند، فروشنده می تواند ابتدا با ارسال اظهارنامه و سپس با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و تنظیم دادخواست "الزام به فکّ پلاک خودرو" اجبار خریدار به فکّ پلاک خودرو را انجام دهد.

نمونه دادخواست فکّ پلاک خودرو


مدارک لازم برای اقدام به فکّ پلاک خودرو چیست؟

1- کپی برابر اصل سند مالکیت

2- کپی برای با اصل کارت ملی

3- کپی برابر با اصل قرارداد فروش خودرو.

چه کسانی صلاحیت طرح دعوای الزام به فکّ پلاک خودرو را دارند؟

فقط و صرفاً مالک و صاحب اصلی پلاک خودرو می تواند دعوای الزام به فکّ پلاک خودرو را د رمراجع قضایی مطرح کنند.

به نکات زیر توجه کنید:

1- امروزه این امر بسیار رایج است که خودرو به صورت لیزینگ (اجاره به شرط تملیک) فروخته می شود. در این صورت فقط پس از اعلام بی اعتباری و فسخ قرارداد، امکان استرداد و تحویل پلاک خودرو وجود دارد.

2- دعوای الزام به فکّ پلاک خودرو تنها قبل از تنظیم سند رسمی قابل انجام است. چرا که تا زمانی که برگه سبز تعویض پلاک نباشد اجازه تنظیم سند وجود ندارد.

3- رسیدگی به دعوای فکّ پلاک خودرو در صلاحیت دادگاه محل اقامت خریدار است و یک دعوای غیر مالی محسوب می شود. در صورت عدم حضور خریدار رسیدگی غیابی خواهد بود.  

4- برای دستیابی به سامانه استعلام پلاک های فکّ شده به آدرس :http://service.rahvar120.ir/page/plate مراجعه کنید.