راه های برطرف شدن وکالت بلاعزل عبارتند از:

1- فوت یکی از طرفین وکالت

2- انجام موضوع توسط موکل

3- اضافه کردن وکیل به وکیل قبلی

4- انجام موضوع وکالت توسط شخص موکل