شاکی: …………………….

مشتکی عنه: ………………………

ریاست محتر دادسرای .............................

با سلام

اینجانب ………………….. عرایض خود را جهت تشحیذ ذهن حضرتعالی به شرح زیر معروض می دارم.

شرح ما وقع:

اینجانب با فردی به نام …………….. در بنگاه معاملات …………… واقع در ……………………………………… همکار بوده ام. ایشان بارها و بارها از طریق فضای مجازی شروع به توهین نسبت به بنده نمودند و باعث هتک حرمت و بر هم زدن آسایش بنده و ایجاد مزاحمت شده اند. اینجانب با تذکرات مکرر در فضای مجازی  خواستار رفع مزاحمت ایشان شدم که هیچ نتیجه ای در پی نداشته و ایشان همچنان به مزاحمت خود ادامه می دهد. همچنین، بنده با مسدود کردن خط نامبرده نیز در پی جلوگیری از مزاحمت ایشان به بنده برآمدم؛ حال آنکه ایشان با خطوط مختلف اقدام به ارسال پیام های حاوی توهین از قبیل ………………………. به بنده می نماید.  

گذشته از موارد فوق الذکر نامبرده با ارسال پیامهایی حاوی الفاظ تهدید آمیز موجبات سلب آرامش بنده را فراهم نموده است و با به کار بردن جملاتی از قبیل ………………… و عباراتی از این دست اقدام به تهدید بنده نمودند. 

لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل پرینت پیامهای ارسالی ایشان می باشد و نیز با نظر به این که فعل ارتکابی مشتکی عنه از مصادیق بارز ماده ی ۶۰۸ و 690 و 669 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده می باشد تقاضای تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام توهین، مزاحمت و تهدید مورد استدعا است. 

با زدن دکمه تنظیم شکواییه بدون نیاز به حضور در دفاتر خدمات الکترونیک  قضایی، شکواییه حرفه ای توسط وکیل شما در موسسه حقوقی و داوری ترنم عدالت  تنظیم خواهد گردید.