پلمپ دفاتر اقدامی قانونی است که به موجب قانون تجارت برای تمامی شرکت ها اعم از سهامی (عام یا خاص)، مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی و نسبی و همچنین مؤسسات گرفتن آن الزامی است. دفاتر  قبل از اسفند ماه هر سال توسط اداره ثبت شرکت ها پلمپ و شماره گذاری می شوند و برای شماره گذاری آنها ترتیبات قانونی ویژه ای وجود دارد. 4 دفتر برای شرکت ها وجود دارد:

  1. دفتر روزنامه: این دفتر دفتری است که شرکت باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن یادداشت نماید.
  2. دفتر کل: دفتری است که شرکت باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر ثبت کند.
  3. دفتر دارایی: دفتری است که شرکت باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضا کند و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام گیرد.
  4. دفتر کپیه: دفتری است که شرکت باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند (بر گرفته شده از مواد 7 الی 10 قانون تجارت).

از میان دفاتر مذکور در فوق تنها دفتر روزنامه و دفتر کل نیاز به پلمپ دارند. نکته قابل توجه در مورد پلمپ دفاتر این است که تفاوتی میان شرکت فعال و غیر فعال وجود ندارد. حتی اگر شرکتی هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد، باید دفاتر را به صورت خالی و سفید نیز تحویل دهد.

مراحل گرفتن پلمپ دفاتر چگونه است؟

 

  • در این مرحله وارد مرحله اظهارنامه پلمپ دفاتر می شویم و شخص حقوقی ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها را انتخاب می کنیم. همان طور که گفته شد شرکت می تواند سهامی خاص یا مسئولیت محدود و یا مؤسسه تجاری یا غیر تجاری باشد.

 

  • در این مرحله باید سمت ارسال کننده اظهارنامه پلمپ دفاتر را وارد کنید و مشخص نمود که او اصیل است یا وکیل و اطلاعاتی از قبیل نام و نام خانوادگی، شماره ملی و ... را وارد می کنیم.


  • در مرحله بعد اعضای هیئت مدیره را وارد می کنیم و در نهایت ثبت سمت اشخاص را می زنیم.

 

  • در مرحله بعد نوع دفتر (کل یا روزنامه) و تعداد صفحات آن را مشخص می کنیم.

 

  • در مرحله بعدی اطلاعات وارد شده را تأیید می کنیم و منتظر تأیید تأیید نظر کارشناس در مورد پلمپ دفاتر می مانیم.

 

گرفتن پلمپ دفاتر چقدر طول می کشد؟

از زمان ارسال مدارک تا 3 روزه کاری دفاتر به آدرس شرکت ارسال می شود.

هزینه گرفتن دفاتر پلمپ پقدر است؟

برای اطلاع از هزینه دفاتر پلمپ اینجا کلیک نمایید.

دفاتر پلمپ نیازمند وارد نمودن دقیق اطلاعات در سامانه است. از این رو بهتر است از متخصصین حوزه ثبت شرکت ها کمک بگیرید. کارشناسان و مشاوران ما در مؤسسه حقوقی- ثبتی ترنم عدالت شما را یاری خواهند نمود.