کارت بازرگانی ممکن است برای بسیاری از مردم ناآشنا و مبهم باشند؛ منظور از کارت بازرگانی کارتی که به هر شخص حقیقی و حقوقی امکان تجارت و صادرات و واردات کالاهای خارجی را میدهد. کارت بازرگانی در قانون صادرات و واردات مصوب 1372 بیان شده است. به موجب مواد مذکور در این قانون  مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.  


مدارک مورد نیاز برای گرفتن کارت بازرگانی چیست؟


مدارک مورد نیاز برای گرفتن کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است:

الف: مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 • داشتن حداقل 23 سال سن؛
 • داشتن کارت سربازی یا معافیت از سربازی؛
 • داشتن 3 قطعه عکس 4*6؛
 • داشتن گواهی عدم سوءپیشینه؛
 • داشتن کپی کارت ملی و شناسنامه؛
 • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپیلم؛
 • داشتن اظهارنامه که نشان دهنده ثبت نام در دفاتر بازرگانی  که توسط اداره ثبت شرکتها گواهی شده باشد.

از میان مدارک نیز داشتن حداقل یک مدرک برای متقاضی صدور کارت بازرگانی ضروری است:

 • داشتن کد اقتصادی (برای اطلاعات بیشتر در مورد کد اقتصادی اینجاکلیک کنید)؛
 • داشتن اصل و یا کپی سند مالکیت و یا اصل و یا کپی اجاره نامه دارای کد رهگیری که به نام متقاضی باشد؛
 • داشتن اصل یا کپی سند مالکیت که به نام دیگری باشد؛
 • اصل گواهی بانکی مبنی که نشان دهنده حسن اعتبار باشد؛

از میان موارد مذکور در فوق داشتن حداقل یک مورد برای متقاضی به منظور صدور کارت بازرگانی الزامیست.

ب: مدارک مورد نیاز برای دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 • داشتن اصل گواهی پلمپ دفاتر؛
 • داشتن اظهارنامه که نشان دهنده ثبت نام در دفاتر بازرگانی  که توسط اداره ثبت شرکتها گواهی شده باشد؛
 • داشتن گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل؛
 • داشتن روزنامه رسمی، روزنامه رسمی و آگهی اخرین تغییرات شرکت؛
 • داشتن اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه مدیرعامل؛

از میان مدارک نیز داشتن حداقل یک مدرک برای متقاضی صدور کارت بازرگانی ضروری است:

 • داشتن اصل و یا کپی سند مالکیت و یا اصل و یا کپی اجاره نامه دارای کد رهگیری که به نام شرکت (شخص حقوقی) باشد؛
 • داشتن اصل اجاره نامه محضری به نام شرکت؛
 • داشتن کد اقتصادی.

گرفتن کارت بازرگانی مستلزم طی چه مراحلی است؟


 • وارد شدن به سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند؛
 • وارد کردن مشخصات و اطلاعات خود به طور دقیق؛
 • انتخاب یک رشته برای فعالیت خود؛
 • اسکن تمام اسناد و مدارک؛
 • انجام پرداخت نهایی؛
 • و تأیید نهایی اطلاعات وارد شده.

مدارک لازم برای تمدید کارت بازرگانی چیست؟

الف: مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

 • داشتن کارت بازرگانی سابق؛
 • داشتن کارت ملی شخص حقیقی؛
 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم؛
 • تمدید اجاره نامه و یا داشتن سند مالکیت؛
 • داشتن گواهی عدم سوء پیشینه؛
 • اصل گواهی بانکی مبنی که نشان دهنده حسن اعتبار باشد؛
 • ارائه مفاصا حساب مالیاتی از سازمان تأمین اجتماعی؛
 • ارائه مفاصا حساب مالیاتی از سازمان دارایی.

ب: مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیر عامل؛
 • اصل کارت ملی مدیر عامل
 • داشتن آخرین روزنامه تغیرات؛
 • تمدید نمودن اجاره نامه به نام شرکت (شخص حقوقی)؛
 • اصل گواهی بانکی مبنی که نشان دهنده حسن اعتبار باشد؛
 • ارائه مفاصا حساب مالیاتی از سازمان تأمین اجتماعی؛
 • ارائه مفاصا حساب مالیاتی از سازمان دارایی.

چگونه میتوان کارت ملی را ابطال نمود؟

الف: مدارک مورد نیاز برای ابطال کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:

 • تقاضانامه شخص؛
 • اصل کارت بازرگانی؛
 • گواهی مفاصاحساب از اداره دارایی؛
 • گواهی مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی.
 • داشتن اظهارنامه ابطال ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها.

ب: مدارک مورد نیاز برای ابطال کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

 • تقاضانامه شخص؛
 • اصل کارت بازرگانی؛
 • آخرین روزنامه انحلال شرکت؛
 • گواهی مفاصاحساب از اداره دارایی؛
 • گواهی مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی.
 • داشتن اظهارنامه ابطال ثبت نام در اداره ثبت شرکت ها.

چه کسانی از داشتن کارت بازرگانی معاف اند؟

 • شرکتهای تعاونی مرزنشین؛
 • ملوانان؛
 •  پیله‌وران؛
 •  و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی(‌مجاز)

از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.

هزینه گرفتن کارت بازرگانی چقدر است؟

برای اطلاع از هزینه کارت بازرگانی اینجا کلیککنید.

در نهایت باید گفت گرفتن کارت بازرگانی مستلزم طی نمودن مسیری طولانی و گاهاً خسته کننده است. از این رو بهتر آن است که با متخصصین در حوزه ثبت به منظور گرفتن کارت بازرگانی مشورت نمایید. متخصصین و مشاورین مؤسسه حقوقی-ثبتی ترنم عدالت شما را در این امر یاری مینمایند.