برای اعمال تغییرات در شرکت های تجاری صورت جلسه های ویژه ای توسط اداره ثبت شرکتها تعیین شده، که باید مورد استفاده متقاضی تغییرات قرار گیرد و تغییرات شرکت را در صورت جلسه های مربوطه وارد نماید و سپس در گام بعدی صورت جلسه ها و تمامی اطلاعات شرکت و اعضا را وارد سامانه اداره شرکت کند تا این امر مورد بررسی کارشناس اداره شرکتها قرار گیرد. چنانچه تغییرات مورد قبول اداره ثبت شرکتها واقع شد در این صورت، همان تغییرات مد نظر متقاضی نسبت به شرکت اعمال میگردد، در غیر این صورت کارشناس موارد نادرست را تعیین میکند و متقاضی ثبت باید آن موارد را نسبت به شرکت اعمال نماید.

مدارک مورد نیاز برای تغییرات شرکت

  • کپی آخرین روزنامه تغییرات
  • کپی شناسنامه و کارت ملی تمای اعضای شرکت

مراحل تغییرات شرکت ها

در زیر نمونه از تغییرات شرکت ها را همراه با آموزش تصویری مشاهده میکنید:

مرحله اول: در این مرحله به سایت اداره ثبت شرکت ها مراجعه و گزینه صورت جلسه تغییرات را کلیک میکنیم:


مرحله دوم: در این مرحله مشخصات شرکت را وارد میکنیم:

مرحله سوم: در این مرحله تاریخ جلسه برای ایجاد تغییرات در شرکت و نام صورت جلسه و مجمع مورد نظر (مجمع عمومی عادی یا فوق العاده) و نصاب جلسه و در قسمت پایین نام متقاضی تغییرات شرکت را وارد میکنیم:

مرحله چهارم: در این مرحله نوع تصمیم برای تغییرات را وارد میکنیم. مثلاً تغییرات مورد نظر از قبیل: تغییر آدرس، انحلال شرکت، تغییر مدیران، ورود عضو جدید و یا خروج اعضای قبلی و .... را از میان تصمیمات مذکور در سامانه انتخاب میکنیم:

مرحله پنجم: در این مرحله اطلاعات اشخاص شرکت را وارد میکنیم:مرحله ششم: در این مرحله اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه به منظور اعمال تغییرات در شرکت را وارد میکنیم و چنانچه هر گونه تغییری در سمت اشخاص وارد شده باشد را در این قسمت وارد مینماییم:

مرحله هفتم: اگر شرکت دارای نماینده یا وکیل باشد اطلاعات آن را نیز وارد میکنیم:

مرحله هشتم: در این مرحله متن تنظیمی برای صورت جلسه تغییرات را که در فایل ورد تهیه کنیم در سامانه کپی میکنیم. البته در ادره ثبت شرکتها این امکان وجود دارد که از متن پیشنهادی رایانه نیز استفاده نماییم.

مرحله نهم: در اینجا اطلاعات را تکمیل کرده و صورت جلسه را جهت بررسی کارشناس به اداره ثبت شرکتها میفرستیم تا نتیجه نهایی توسط کارشناس تغییرات شرکتها اعلام شود.

تنظیم صورت جلسه تغییرات کار ساده ای نسیت از این رو پیشنهاد میشود با متخصصین در حوزه ثبت شرکت و تغییرات آنها مشورت نمایید. برای مشاهده صورت جلسه تغییرات اینجاکلیک کنید.