برای ثبت برند مدارکی مورد نیاز است که میان شخص حقیقی و حقوقی از این حیث تفاوت وجود دارد. اول به بررسی مدارک مورد نیاز برای ثبت برند برای شخص حقیقی میپردازیم و بعدا به بررسی و تحلیل تصویری ثبت برند خواهیم پرداخت:

مدارک مورد نیاز برای ثبت برند

1- مدارک مورد نیاز برای ثبت برند برای شخص حقیقی:

  • کپی شناسنامه
  • کارت ملی
  • کپی مجوز فعالیت
  • جواز تأسیس
  • کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین در برند استفاده شده باشد).

2- مدارک مورد نیاز برای ثبت برند برای شخص حقوقی:

  • کپی شناسنامه نماینده شخص حقوقی
  • کپی کارت ملی نماینده شخص حقوقی
  • آخرین روزنامه تأسیس و تغییرات
  • جواز تأسیس
  • کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین در برند استفاده شده باشد).

مراحل ثبت برند

به منظور ثبت برند باید به سایت اداره مالکیت معنوی مراجعه نمود. در واقع، بدون اینکه نیازی به مراجعه حضوی برای ثبت برند باشد، میتوان با مراجعه به سایت اداره مالکیت معنوی اقدام به ثبت برند نمود.

مرحله اول: برای ثبت برند پس از ورود به سایت مالکیت معنوی به قسمت ثبت نام برند مراجعه نمود.


مرحله دوم: در اینجا نام کاربری و رمز عبور خود را وارد میکنیم. نام کاربری برای اشخاص حقیقی کدملی اعضا میباشد و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی آنها است. و رمز عبور گذرواژه ای است که اداره به اشخاص میدهد.

مرحله سوم: در اینجا ثبت اظهارنامه جدید را انتخاب مبنماییم.

مرحله چهارم: در اینجا اظهارنامه ای برای شخص نشان داده میشود که با زدن تیکی مبنی بر تأیید آن را قبول مینماید.

مرحله پنجم: در اینجا برای ثبت اظهارنامه دو گزینه در نظر گرفته شده است: 1- ثبت اظهارنامه جدید؛ 2- ثبت اظهارنامه همزمان با اعتراض. چنانچه قصد ثبت اظهارنامه جدید را دارد از گزینه اول استفاده کنید و در صورتی که شما علامتی را در جایی مشاهده کردید که بسیار شبیه علامت شما است میتوانید با انتخاب این گزینه نسبت به آن اعتراض نمایید.

مرحله ششم: در اینجا اگر علامت تصویر باشد باید تصویر را توصیف نمایید و رنگهای به کار رفته در آن را توضیح دهید و چنانچه سه بعدی است گزینه سه بعدی بودن را انتخاب کنید.

در حالتی که علامت فقط حروف فارسی باشد باید تلفظ آن به زبان فارسی و لاتین نوشته شود. همچنین توصیف علامت و رنگهای به کار رفته در علامت نیز باید تشریح شوند.

اگر علامت کلمه یا حرف است باید کاملاً توصیف شود. اگر عناوین دارای حرف لاتین باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد و اگر کار فقط حرف فارسی باشد نیازی به کارت بازرگانی نخواهد بود.

مرحله هفتم: در اینجا از میان طبقات مختلف کالا، طبقاتی که مورد نیاز است را انتخاب مینمایید. به عنوان مثال کالا یا خدمات شما از طبقات تولید و توزیع و ساخت چوب است، باید در میان طبقات گشته و موارد مرتبط با چوب را انتخاب کنید.

مرحله هشتم: در اینجا چنانچه ثبت برند دارای ضمایمی باشد آن را انتخاب کرده و بارگزاری مینماییم.

در آخرین مرحله، هزینه را پرداخت کرده و ثبت نهایی مینماییم تا برای کارشناس ارسال گردد و بررسیهای لازم صورت گیرد.