سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که در جهت ارائه خدمات بیمه و درمانی به مردم خدمت میکند. حدود 40،000،000 نفر از مردم ایران (تا زمان نگارش مقاله فعلی-سال 99) تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند.

 

وظایف سازمان تأمین اجتماعی چیست؟

وظایف سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر است:

1- ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان: یکی از بارزترین خدمات سازمان تأمین اجتماعی ارائه خدمات درمانی و صدور دفترچه درمانی برای بیمه شدگان است.

2- پرداخت غرامت دستمزد: ممکن است فرد بیمه شده، بیمار شود و نتواند از میزان حقوقی که کارفرما برای او تعیین کرده، بهره مند شود. در این صورت میتواند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی غرامت خود را دریافت کند. فرض کنید الف دچار بیماری کرونا شده و دو هفته نتوانسته در محل کار خود حاضر شود. حقوق الف حدود 2،500،000 تومان میباشد. در این صورت الف باید 1،250،000 تومان حقوق دریافت کند و برای مابقی حقوق خود به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نماید.

3- ارائه خدمات به از کارافتادگان: در صوررتی که بیمه شده از نظر پزشکی غیر قابل علاج تشخیص داده شود و توانایی کار کردن خود را به صورت کلی یا جزوی از دست داده باشد، سازمان تأمین اجتماعی این افراد را مورد حمایت قرار میدهد.

4- بازنشسته کردن بیمه شده: بانوان با داشتن 55 سال سن و حداق 10 سال سابقه خدمت و آقایان با 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه بیمه میتوانند تقاضای بازنشستگی از سازمان تأمین اجتماعی نمایند و از مزایای این سازمان از جمله خدمات پزشکی بهره مند شوند. البته در مشاغل سخت و زیان آور مسئله سن حذف خواهد شد و با داشتن 20 سال خدمت میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

5- بهره مندی ببازماندگان متوفی از خدمات بیمه تأمین اجتماعی: در صورتی که فردی که بیمه شده فوت نماید و در ۱۰ سال آخر حیات خود حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر این‌که ظرف آخرین سال حیات، حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد، همسر، فرزندان، پدر و ماد روی میتوانند از خدمات مستمری متوفی بهره مند شوند.

6- ارائه خدمات به بانوان: سازمان تأمین اجتماعی تدابیری اتخاذ کرده که بانونان میتوانند از مرخصی 6 ماهه زایمان استفاده کنند و حقوق آن را دریافت نمایند.


7- ارائه خدمات کمک هزینه به بیمه شدگان: بیمه شدگان میتوانند مشروط به شرایطی کمک هزینه هایی همچون کمک هزینه ازدواج را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کنند؛ البته مشروط بر اینکه ظرف پنج سالِ پیش از ثبت عقد ازدواج دایمی خود در محضر، حداقل معادل ۷۲۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته و هنگام ازدواج نیز، همچنان مشغول به کار باشد.

شکایت از سازمان تأمین اجتماعی

شکایت از سازمان تأمین اجتماعی به دو شکل امکان پذیر است:

1- افراد بیمه شده میتوانند مشکلات بیمه ای را از طریق سایت https://shekayat.bazresi.ir/  و یا از طریق ارسال پیام به 5000142 و یا برقراری تماس با 142 (در تهران) و 142-021 (در سایر شهرستانها) مشکلات بیمه ای خود را با مشاور در میان گذارند.

2- راه دوم این است که افراد به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند و با طرح طرح علیه سازمان تأمین اجتماعی به بررسی و پیگیری موضوع مورد شکایت خود بپردازند؛ چرا که به موجب قوانین آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92  به موجب قوانین دیوان عدالت اداری شکایت از سازمانهای دولتی در صلاحیت دیوان است. به منظور مشاهده نمونه شکایت از سازمان تأمین اجتماعی اینجا کلیک کنید.

سازمان تأمین اجتماعی، سازمان_تأمین_اجتماعی، شکایت_از_سازمان_تأمین_اجتماعی، دیوان_عدالت_اداری، سازمان_بازرسی، مستمری، ارائه_خدمات_درمانی، ارائه_خدمات_بیمه ای، حق_بیمه، کمک_هزینه_ازدواج