سامانه استعلام از سیم کارت های با هویت ناقص راه اندازی شده تا شما بتوانید با تکمیل اطلاعاتتان به این موضوع دست یابید که چند سیم کارت به نام شما ثبت شده است. به منظور اطلاعات بیشتر روی ویدئوی زیر کیک نمایید.