مدت زمان زیادی نیست که قرارداد وکالت به صورت الکترونیک شده است و از این روست که بسیاری از وکلا با تنظیم قرارداد وکالت با مشکل رو به رو هستند. تنظیم قرارداد وکالت به صورت الکترونیک هر چند پیچیده است؛ اما باعث شده که وکلا از پرداخت مالیات در سال نتوانند شانه خالی کنند و در واقع جلوی فرار مالیاتی وکلا را گرفته است. بنابراین نیاز است که تنظیم قرارداد وکالت به صورت الکترونیک توضیح داده شود.برای تنظیم قرارداد وکالت باید به سامانه عدل ایران مراجعه کنید > در قسمت سامانه وکلا وارد شوید > اطلاعات مربوط به وکیل (خودتان) را وارد مینمایید، در مرحله بعد اطلاعات موکل را وارد میکنید>سپس اکر نماینده قانونی وجود داشته باشد او را هم وارد میکنید> در مرحله بعد اطلاعات طرف دعوا را وارد میکنید> سپس موضوع قرارداد وکالت را درج میکنید و مواردی که تمایل به وکالت در آن حوزه ندارید را در میان موضوعات حذف مینمایید> در مرحله بعد شرایط قرارداد وکالت گفته شده که هر کدام را که تمایل دارید میتوانید حذف کنید> در مرحله بعد مبلغ را وارد میکنید. تا این مرحله ثبت موقت قابل انجام است. در نهایت رمز موقتی برای موکل ارسال میشود و به او اطلاع داده میشود که قرارداد وکالت او در حال تنظیم است و در مرحله نهایی امضای وکیل و موکل گواهی میگردد.

آموزش گام به گام تنظیم قرارداد وکالت در سامانه عدل ایران به صورت تصویری به شما آموزش داده میشود. به منظور دریافت اطلاعات لازم مربوط به تنظیم قرارداد وکالت روی ویدئوی زیر کلیک کنید.