به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و شفافیت میزان حق الوکاله ها ثبت حق الوکاله وکلا در سامانه قرارداد الکترونیک الزامی شد. بدین توضیح پرونده هایی که فاقد قرارداد الکترونیک باشند، از چرخه رسیدگی خارج میشوند. به موجب اعلام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک اجباری است و حتما قرارداد حق الوکاله وکلای دادگستری باید به صورت شفاف و مشخص به صورت الکترونیک ثبت شود تا موضوع پرداختی های موکل به وکیل نیز شفاف باشد. 

به گزارش خبر گزاری صدا و سینما مراجعه کنندگان به وکلای دادگستری باید به چند نکته ضروری توجه داشته باشند تا در فرآیند رسیدگی پرونده خللی ایجاد نشود:

ابطال تمبر مالیاتی که البته باید مثل گذشته انجام شود. در تأیید نهایی وکالت نامه الکترونیک امکان ابطال وجود ندارد و در صورت استعفا و عزل وکیل یا هر مورد مشابه باید از طریق ارسال لایحه به شعبه اعلام شود. 

چنانچه موکل خارج از کشور یا در حبس بوده یا محجور (دارای اختلال روانی یا صغر سنی) یا دارای معلولیت شدید باشد نیازی به تنظیم وکالتنامه الکترونیک نیست و در دفاتر خدمات الکترونیک مطابق گذشته انجام می شود. 

امکان ثبت وکالتنامه از طریق سامانه خودکار برای وکلا و دفاتر وجود دارد. 

تا زمان مشخص شدن و تأیید تعرفه ثبت وکالت نامه در دفاتر هزینه ای نمایش داده نمیشود  و مراحل به صورت رایگان ثبت میشود.