۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

-

اطلاعات بیش‌تر

رزومه با موفقیت ارسال شد

رزومه ارسالی شما دریافت شد

پس از مطالعه و بررسی رزومه ارسالی ، همکاران بخش اداری جهت مصاحبه حضوری با شما در تماس خواهند بود.

سپاس از اینکه با شکیبایی خود مراحل ارزیابی غیر حضوری را بصورت کامل طی نمودید.