۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

ارزیابی


خواهشمند است بدون مراجعه به رفرنس به دو سوال ابتدایی پاسخ دهید.

برای پاسخ سوال سوم می توانید از رفرنس کمک بگیرید و حتما گزینه مربوطه را فعال فرمایید.


  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

سوال ۳: "الف" خانه خود را به "ب" هبه میکند و ب نیز قبول هبه مینماید. در همین حین "ج" دوست "ب" دچار گرفتاری شده و در بازداشت است. "ب" پس از اطلاع از این موضوع تصمیم میگیرد ملکی که به او هبه شده را پس از صحبت با بازپرس در وثیقه گذارد. عمل ب را تفسیر کنید. را بنویسید. سوال ۳: "الف" خانه خود را به "ب" هبه میکند و ب نیز قبول هبه مینماید. در همین حین "ج" دوست "ب" دچار گرفتاری شده و در بازداشت است. "ب" پس از اطلاع از این موضوع تصمیم میگیرد ملکی که به او هبه شده را پس از صحبت با بازپرس در وثیقه گذارد. عمل ب را تفسیر کنید. را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید. سوال ۳: "الف" خانه خود را به "ب" هبه میکند و ب نیز قبول هبه مینماید. در همین حین "ج" دوست "ب" دچار گرفتاری شده و در بازداشت است. "ب" پس از اطلاع از این موضوع تصمیم میگیرد ملکی که به او هبه شده را پس از صحبت با بازپرس در وثیقه گذارد. عمل ب را تفسیر کنید. را کوچک‌تر از 10000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...