۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

همکاران موسسه

تمایل به همکاری

همکار و هم رشته ای گرامی به سایت موسسه حقوقی ترنم عدالت خوش آمدید.

لطفا فیلدهای مربوطه را با دقت کافی تکمیل نمایید.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1399/12/07
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
شماره تماس (همراه) را بنویسید. شماره تماس (همراه) را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
از كدام دانشگاه مدرك خود را اخذ نموديد؟ را بنویسید. از كدام دانشگاه مدرك خود را اخذ نموديد؟ را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...