۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

مواد مخدر، وکیل مواد مخدر، مجازات مواد مخدر

در این روزها جرم مواد مخدر به یکی از جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی تبدیل شده است که کشورها برای مبارزه با آن اقدامات زیادی را انجام داده اند. متأسفانه بسیاری از کشورها که در مسیر کشت و تولید و توزیع مواد مخدر هستند، نتوانستند از ارتکاب جرم سازمان یافته مواد مخدر در امان بمانند.

علت اصلی این امر که بسیاری از اشخاص در سطح بین الملل به توزیع مواد مخدر روی می آورند، این است که ارتکاب این جرایم، دارای منافع اقتصادی زیادی است. به همین دلیل است که بسیاری از دولتها به فکر انعقاد معاهدات بین المللی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم مواد مخدر هستند.

البته، در عرصه داخلی نیز، کشورها تدابیر لازم برای مبارزه با جرم مواد مخدر را اندیشیده اند. قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 به جرم انگاری هر گونه توزیع، استفاده، تولید و کشت مواد مخدر پرداخته است.

تحولات قانون گذاری در مورد مواد مخدر در ایران

الف- تحوالات قانون گذاری در زمینه داخلی

 • ماده 275 قانون مجازات عمومی مصوب 1304، استعمال شیره تریاک، مرفین چرس و افیون جرم تلقی شد.
 • در سال 1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید که هر گونه استفاده و استعمال از تریاک را در اختیار دولت قرار داد.
 • همچنین مجدداً در سال 1307 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک به تصویب رسید که حمل و نگهداری و وارد کردن تریاک را جرم شناخت.
 • قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب 1308 تدبیر دیگری بود که در حوزه مبارزه با قاچاق و تولید و توزیع مواد مخدر برداشته شد.
 • قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 به تکمیل موارد تقنینی در حوزه مواد مخدر پرداخت.
 • در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی گسترده تر و تکمیل تر گردید.
 • در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک وضع گردید که هر گونه استفاده و استعمال و تولید و تهیه مواد افیونی جرم انگاری شد.
 • در سال 1338 قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی وضع شد.
 • در سال 1348 قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور وضع شد و در نهایت
 • در سال 1367 قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب گردید و در سال 1376 و 1389 دست خوش اصلاحاتی شد.

ب- تحولات قانون گذاری در زمینه بین المللی

 • قانون الحاق دولت ایران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نیویورک از اولین قوانین در زمینه تلاش بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر بود.
 • قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1370 قانون دیگری بود که در راستای مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

ماهیت جرایم مواد مخدر

هر چند تعریفی دقیقی از جرایم مواد مخدر با توجه به گوناگونی قوانین و کنوانسیون ها در این زمینه و پراکنده بودن آن ها دشوار است؛ اما می توان گفت:

«منظور از جرایم مواد مخدر هر گونه اقدامی برای کشت، تولید، توزیع، نگهداری، اخفاء، استعمال، خرید و فروش مواد مخدر از قبیل تریاک، شیره تریاک، هروئین، حشیش، ماد افیونی و ...جرم محسوب شده و قابل مجازات است».

بررسی ارکان جرم مواد مخدر

جرم مواد مخدر نیز مانند سایر جرایم دارای 3 رکن قانونی، مادی و معنوی (روانی) است.

الف- رکن قانونی جرایم مرتبط با مواد مخدر

رکن قانونی جرم مواد مخدر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 و 1389 است.

ب- رکن مادی جرایم مرتبط با مواد مخدر

رکن مادی جرم مواد مخدر به 3 دسته فعل مثبت (نه ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل)، داشتن و نگهداشتن و حالت و وضعیت قابل تقسیم بندی است.

فعل مثبت مانند تولید و توزیع مواد مخدر

داشتن و نگهداشتن مانند نگهداری مواد مخدر

و حالت و وضعیت یعنی داشتن اعتیاد.

پ- رکن معنوی (روانی) جرایم مرتبط با مواد مخدر

علاوه بر سوء نیت عام (علم و عمد مرتکب نسبت به غیر قانونی بودن این عمل) سوء نیت خاص نیز در مورد جرایم مرتبط با مواد مخدر ضروری است که مقنن در برخی مواد سوء نیت خاص را ذکر کرده است. مثلاً در ماده 21 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن چنین ذکر شده است:

«هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود».

در این ماده «پناه یا قراردادن» به عنوان سوء نیت خاص در نظر گرفته شده است.

انگیزه جرایم مرتبط با مواد مخدر

در جرایم مواد مخدر انگیزه مرتکب از ارتکاب جرم اهمیت زیادی دارد. منظور از انگیزه این است که مرتکب به چه دلیلی اقدام به ارتکاب جرایم مرتکب با مواد مخدر می نماید؟ماده 3 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 مقرر می کند:

«هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
1- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
2- بار دوم، 50 تا 500 میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بار چهارم، اعدام.
‌تبصره - هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص‌دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده‌است، به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
 

بنابراین عبارت «برای تولید مواد مخدر» در صدر ماده علت و انگیزه مرتکب جرم مواد مخدر را تشکیل می دهد. در واقع این ماده حاکی از آن است که مرتکب به کشت خشخاش و کوکا باید به قصد تولید مواد مخدر این کار را انجام دهد.

در زیر متداولترین سؤالات در مورد مواد مخدر مطرح شده است. همچنین برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.

متداولترین سؤالات در مورد مواد مخدر

در چه صورتی مجازات مرتکب جرایم مواد مخدر اعدام است؟

ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 بیان کرده است:
«هركس مبادرت به كشت خشخاش یا كوكا كند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت بر حسب میزان كشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:...
بار چهارم، اعدام».
ماده 4 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مقرر داشته است:
«هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به ‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
....
در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند».
بنابراین در صورتی که فرد مرتکب تولید، ساخت، توزیع یا فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از 20 کیلو، بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک مجازات اعدام در انتظار وی خواهد بود.
همچنین ماده 5 همان قانون مقرر داشته است:
«هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازات های زیر محكوم می ‌شود:
...
4- بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تكرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذكور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5- بیش از بیست كیلوگرم تا یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه‌ می ‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6- بیش از یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».
بنابراین در صورتی که هر کس تریاک، بنگ، شیره، سوخته، تفاله، چرس را خرید، نگهداری یا حمل کند، در صورتی که میزان آن بیش از 5 تا 20 کیلوگرم باشد در صورت تکرار در بار سوم اعدام خواهد شد و در صورتی که وزن مواد بیش از 20 کیلو تا 100 کیلو باشد رد صورت تکرار در مرتبه دوم اعدام خواهد شد و چنانچه وزن مواد مخدر بیش از 100 کیلو باشد و فرد در مرتبه دوم مرتکب جرم شود اعدام خواهد شد.
همچنین بند 6 ماده 8 همان قانون چنین مقرر کرده است:
«هركس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد...
بند 6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».
«مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتكب ‌در ملاء عام اجرا خواهد شد».
«مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتكب ‌در ملاء عام اجرا خواهد شد».

ماده 11 همان قانون چنین مقرر کرده است:
«مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتكب ‌در ملاء عام اجرا خواهد شد».
و در نهایت ماده 18 بیان می کند:
«هركس برای ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت كند و از فعالیت ‌های مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایه ‌گذاری نماید، در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم می ‌شود. مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود».
برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید.

در چه صورتی مجازات جرایم مواد مخدر حبس ابد خواهد بود؟

ماده 2 مصوبه مجمع تشخیص بیان کرده:
«هركس مبادرت به كشت خشخاش یا كوكا كند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت بر حسب میزان كشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:...
بار سوم، صد میلیون تا یك میلیارد ریال جریمه نقدی و یك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس...». 
ماده 4: همان قانون مقرر کرده:
 «هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان ‌های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌ رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می‌ شود:
...
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی كه دادگاه لازم ‌بداند تا سه سال حبس.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس».
ماده 5 بیان می دارد:
«هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازات های زیر محكوم می ‌شود:
...
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس
4- بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تكرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذكور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم». 
ماده 8 همان قانون مقرر کرده است:
«هركس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یك گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یك گرم تا چهارگرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق...».
ماده 9 اشعار می دارد:
«مجازاتهای مرتكبین جرائم مذكور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یك برابر و نیم مجازات مذكور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان ‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه می ‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سی گرم برسد مرتكب در حكم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محكوم می‌ شود.‌ حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سی گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌ سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می ‌شود». 
ماده 14 مقرر کرده است:
«هركس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی مكانی را دایر و یا اداره كند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می ‌شود. مجازات تكرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود». 
ماده 18 اذعان نموده:
«هركس برای ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت كند و از فعالیت ‌های مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایه ‌گذاری نماید، در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم می ‌شود. مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود». 
ماده 21 چنین اشاره کرده است:
«هركس متهم موضوع این قانون را كه تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او ‌همكاری كند در هر مورد، به یك پنجم تا یك دوم مجازات جرمی كه متهم به آن را فرار یا پناه داده است محكوم می ‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می ‌شود». 
برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید.

در چه صورتی مجازات جرایم مواد مخدر شلاق است؟

ماده 2 مصوبه مجمع تشخیص بیان کرده:
« هركس مبادرت به كشت خشخاش یا كوكا كند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی به كشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء كشت بر حسب میزان كشت ‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
...
2- بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
3- بار سوم، صد میلیون تا یك میلیارد ریال جریمه نقدی و یك تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس».
ماده 4 مصوبه اشعار می دارد:
«هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان ‌های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌ رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می‌ شود:
1- تا پنجاه گرم، تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی كه دادگاه لازم ‌بداند تا سه سال حبس.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس».  
ماده 5 مقرر می دارد:
«هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازات های زیر محكوم می ‌شود:
1- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3- بیش از پانصد گرم تا پنج كیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4- بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تكرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذكور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».
ماده 6 همان مصوبه بیان کرده:
«مرتكبین جرائم مذكور در هر یك از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند یا هر یك از بندهای دیگر، برای ‌بار دوم به یك برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌ های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محكوم خواهند‌ شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است...». 
ماده 8:
«هركس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد.
1- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یك میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
2- بیش از پنج سانتی گرم تا یك گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
3- بیش از یك گرم تا چهارگرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
4- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
5- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق».
ماده 9:
«مجازاتهای مرتكبین جرائم مذكور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یك برابر و نیم مجازات مذكور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان ‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه می ‌باشد. چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به سی گرم برسد مرتكب در حكم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محكوم می‌ شود.‌ حكم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محكوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تكرار به سی گرم نرسد مرتكب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌ سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می ‌شود». 
ماده 14:
« هركس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی مكانی را دایر و یا اداره كند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه ‌شلاق و یك تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محكوم می ‌شود. مجازات تكرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود». 
ماده 19 بیان کرده است:
« افراد غیرمعتادی كه مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می ‌شوند:
1- استعمال مواد مذكور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2- استعمال مواد مذكور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی».
ماده 21 چنین مقرر نموده:
«هركس متهم موضوع این قانون را كه تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او ‌همكاری كند در هر مورد، به یك پنجم تا یك دوم مجازات جرمی كه متهم به آن را فرار یا پناه داده است محكوم می ‌شود. ‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتكب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محكوم می ‌شود».
برای مشاهده متن کامل قانون اینجا کلیک کنید.

در چه صورتی مجازات جرایم مواد مخدر جزای نقدی است؟

ماده 5 مصوبه مجمع تشخیص بیان می کند:
«هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازات های زیر محكوم می ‌شود:
...
5- بیش از بیست كیلوگرم تا یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه‌ می ‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم». 
ماده 19 مقرر می کند:
«افراد غیرمتعادی كه مواد مخدر یا روان‌ گردان‌ های صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می ‌شوند:
1- استعمال مواد مذكور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یك میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.
2- استعمال مواد مذكور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی».
ماده 20 نیز اشعار نموده است:
«هركس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی غیر دارویی را وارد كند، بسازد، خرید یا فروش كند، علاوه بر ضبط آنها به یك میلیون تا پنج‌ میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم می ‌شود. مرتكبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر، علاوه بر ‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محكوم می‌ شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می ‌باشند». 
برای مشاهده متن قانون اینجا کلیک کنید.

در چه صورتی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر مصادره اموال است؟

ماده 4 مصوبه
«هر كس بنگ، چرس، گراس، تریاك، شیره، سوخته، تفاله تریاك و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌ گردان ‌های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌ رسد را به هر نحوی به كشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش كند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهای زیر محكوم می‌ شود:
...
4- بیش از پنج كیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».
 
ماده 5 این مصوبه چنین مقرر کرده است:

« هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ ماده به مجازات های زیر محكوم می ‌شود:

4- بیش از پنج كیلوگرم یا بیست كیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌ صورت تكرار برای بار دوم علاوه بر مجازات های مذكور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5- بیش از بیست كیلوگرم تا یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر كیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتكب اضافه‌ می ‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6- بیش از یكصد كیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».

ماده 6 اذعان نموده است:

«مرتكبین جرائم مذكور در هر یك از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تكرار جرم مذكور در همان بند یا هر یك از بندهای دیگر، برای ‌بار دوم به یك برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌ های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محكوم خواهند‌ شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداكثر هفتاد و چهار ضربه است. چنانچه در نتیجه تكرار جرائم موضوع بندهای مذكور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج كیلوگرم برسد مرتكب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم ‌محكوم می ‌شود و چنانچه در نتیجه تكرار جرائم مذكور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذكور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج كیلوگرم برسد به دو برابر ‌مجازات بند ۴ از ماده ۵ محكوم خواهد شد».
 
بند 6 ماده 8 مقرر کرده است:

«هركس هروئین، مرفین، كوكائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و كوكائین و یا لیزرژیك اسید دی اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اكسی مت آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آكستاسی)، گاما هیدروكسی بوتیریك اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان ‌گردان‌ های صنعتی غیر دارویی كه فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می ‌رسد را وارد كشور كند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد...
6- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم».

ماده 18 مقرر کرده:

«هركس برای ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون، اشخاصی را اجیر كند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت كند و از فعالیت ‌های مذكور پشتیبانی مالی یا سرمایه ‌گذاری نماید، در مواردی كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم و در سایر موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم می ‌شود. مجازات سركرده یا رئیس باند یا شبكه اعدام خواهد بود».

ماده 35:

«هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتكاب هر یك از جرائم موضوع این قانون وادار كند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان ‌گردان نماید و یا مواد مذكور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یك و نیم ‌برابر حداكثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتكاب این جرم محكوم می‌ شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم می ‌شود».
برای مشاهده متن قانون اینجا کلیک کنید.

رسیدگی به جرم مواد مخدر در صلاحیت چه دادگاهی است؟

بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است:
«به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی‌ می‌شود:
بند پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل...».
بنابراین رسیدگی به جرایم مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست. یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود.
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.