۰۲۱88501196 ۰۲۱88501196
تماس

جعل

جعل یکی از مهمترین جرایم در قانون مجازات اسلامی است. جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و در اصطلاح حقوقی در بردارنده مجموعه ای از افعال است که ممکن است منجر به تغییر و تحریف سند شوند. جعل اسناد هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی یکی از بزرگترین مصادیق جعل در جامعه به شمار می روند. جعل مدرک تحصیلی نیز از جمله جرایمی است که به وفور در جامعه به وقوع میپیوندد. افعالی از قبیل مخدوش کردن، الحاق کردن، الصاق کردن، قلم بردن، محو کردن و ... از مهمترین مصادیق جعل به شمار می آیند که مقنن در قانون در مورد آن صحبت کرده است. جرم جعل دارای 3 عنصر قانونی، مادی و معنوی است. عنصر قانونی جرم جعل همان مقرره های قانونی است که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. از ماده 523 قانون مجازات اسلامی تا 542 اختصاص به جعل دارد. عنصر مادی جرم جعل افعالی مثبت از قبیل: خراشیدن (به معنی از بین بردن بخشی از کلمه)، تراشیدن (به معنی از بین بردن کلی کلمه)، قلم بردن (به معنی تبدیل کردن کلمات و ارقام و...)، سیاه کردن، محو کردن (به معنی از بین بردن)، تقدم و تأخر تاریخ، الصاق کردن (به معنی اضافه کردن نوشته ای به نوشته دیگر) و ... که با توسل به این افعال  میتواند مدرک تحصیلی و یا یک سند هویتی و یا یک گواهی پزشکی و ... را جعل کند و یا ترک فعل باشد به این معنا که فردی در حال دیکته کردن موضوعی است؛ اما نگارنده بخشی از صحبت های او را مورد نگارش قرار نمی دهد و یا حذف می کند. عنصر معنوی جرم جعل متشکل از سوء نیت عام یعنی علم و عمد و سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب است که حتماً باید احراز گردد. منظور از سوء نیت عام علم و آگاهی مرتکب نسبت به جعل کردن یک سند است. علاوه بر سوء نیت عام، احراز سوء نیت خاص نیز باید در جرم جعل انجام گیرد. به این معنا که مرتکب باید با تمسک به افعال مجرمانه خود از قبیل خراشیدن، تراشیدن، اضافه کردن مطالبی به مطالب دیگر و ... قصد تقلب را داشته باشد.  چنانچه کسی سندی را جعل نماید و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم شده است:

 1. جعل؛
 2. استفاده از سند مجعول.

در این صورت فرد مرتکب جرم تعدد مادی شده است. تعدد مادی برای زمانی است که بیش از دو فعل از سوی مرتکب سر زده باشد. در جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز، مرتکب یک بار مرتکب جرم جعل شده و در دفعه دیگر از سند مجعول استفاده کرده است. پس مشمول مقررات تعدد مادی می باشد و برای هر کدام مجازات جداگانه ای برای او تعیین خواهد شد.

به منظور مجازات جرم جعل باید شکوائیه/شکایتی در دفاتر خدمات الکترونیک نسبت به سندی که در مورد آن جعل صورت گرفته است، تقدیم نمود و سپس از طریق ارجاع به دادسرا و شروع تحقیقات موضوع به دادگاه برای تصمیم گیری نهایی ارسال می شود. رسیدگی جرم جعل در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است.

همان طور که گفته شد، جعل در حوزه های مختلف اسناد رسمی و اسناد عادی قابل تحقق است. حتی امروزه با شیوع مدرک گرایی جعل در مدارک نیز به طور زیادی دیده میشود. به هر حال، رسیدگی به جرم جعل و احراز و اثبات آن امر پیچیده ای است و نیازمند اخذ وکیل است.وکلا و مشاوران مؤسسه حقوقی ترنم عدالت شما را تا احقاق حق همراهی خواهند کرد. این صفحه به فراخور تغییر قوانین به روز خواهد شد. برای مشاهده کانال تلگرام مؤسسه حقوقی ترنم عدالت روی آیکون زیر کلیک کنید.

 

جعل

جعل به چه معنا است؟

جعل در لغت به معنای ایجاد کردن است؛ اما در اصطلاح حقوقی جعل به معنای ساختن هر چیزی و نشان دادن آن بر خلاف حقیقت است. جعل در قانون مجازات اسلامی در بخش کتاب پنجم- تعزیرات از ماده 523تا 542 بیان شده و مقنن به ذکر موارد و مصادیق جعل پرداخته است. در ماده 523 قانون مجازات اسلامی قانون گذار جعل را چنین تعریف نموده است: جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد تقلب. 
جعل، جعل و تزویر، جعل سند، جعل نوشته، جرم جعل، جعل کردن، قانون مجازات، مجرم، جاعل

جرم جعل دارای چند رکن است؟

به منظور تحقق جرم جعل تحقق سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم است. رکن قانونی جرم جعل همان مواد قانونی است که قانون گذار در آن به جرم انگاری جرم جعل پرداخته است. در مواد 523 تا 542 قانون گذار به ذکر موارد جعل پراخته است. رکن مادی جرم جعل عبارت است از اعمالی از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الصاق کردن، الحاق کردن، سیاه کردن و ...
رکن معنوی جرم جعل عبارت است از: سوء نیت عام که شامل علم و عمد است و سوء نیت خاص که قصد تقلب است.

جعل، جاعل، جرم جعل، جرم انگاری، عنصر مادی جعل، عنصر قانونی جعل، عنصر روانی جعل، عنصر معنوی جعل، جعل، جعل، جعل کردن، خراشیدن، تراشیدن، الصاق کردن، الحاق کردن

جعل چند نوع است؟

جعل به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی قابل تقسیم است. منظور از جعل مادی زمانی است که در شکل و ظاهر یک نوشته یا سند دستکاری صورت بگیرد. جعل معنوی مربوط به مندرجات سند است. زمانی که مندرجات و نوشته های داخل سند تغییر پیدا کند، جعل معنوی یا مفادی صورت گرفته است.
جعل، جاعل، جعل مادی، جعل معنوی، جعل مادی، جعل معنوی، قانون جزا، جرم انگاری جعل، دستکاری نوشته، جعل کردن

مهمترین مصادیق جعل کدام است؟

 • جعل سند تک برگی
 • جعل اسناد جعل سند
 • جعل سیاهه
 •  جعل امضا
 • جعل سفته
 • جعل سابقه بیمه
 • جعل سند ازدواج / دستکاری سند ازدواج / مجازات جعل سند ازدواج
 • جعل و استفاده از سند مجعول
 • جعل برند تجاری / استفاده از نام تجاری دیگران
 • جعل نسخه پزشک / مجازات جعل مهر پزشک
 • مجازات جعل مهر دولتی
 • جعل مهر شرکت
 • جعل قولنامه
 • جعل عنوان
 • جعل جواز کسب
 • جعل ضمانت نامه بانکی
 • جعل در کپی
 • عدم اطلاع از جعل
 • مجازات معاونت در جعل

آیا رعایت شبیه سازی در جرم جعل لازم است؟

بله، در برخی از مصادیق جرم جعل از قبیل جعل مدرک تحصیلی یا جعل اسکناس رعایت شبیه سازی لازم است؛ چرا که در غیر این صورت جعلی بودن آن به راحتی قابل تشخیص است.
جعل، جاعل، جعل کردن، جرم انگاری، جعل مدرک تحصیلی، جعل اسکناس، شبیه سازی، عنصر قانونی جعل، عنصر مادی جعل، عنصر قانونی جعل

آیا دستکاری سند عادی نیز جعل است؟

تعریف اسناد رسمی:
اسناد جمع سند است. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی می‌گوید: «اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی، تنظیم شده باشند، رسمی است». بخش نخست ماده، اشاره به مصداق‌های شایع عرفی اسناد رسمی دارد. این گروه نیز خود به دو دسته‌ی مهم تقسیم می‌شوند: ۱. اسناد مربوط به مالکیت ۲. اسنادی که حاوی معاملات و دادوستدها و قراردادها و گاه ایقاع و اخبار به حق است و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. ولی، باید دانست که اسناد رسمی به این دو گروه محدود نمی‌گردد. هرگاه که مأمور رسمی در حدود صلاحیت خود به تنظیم سندی بپردازد و با رعایت قواعد و تشریفاتی این اقدام را بکند، محصول کار او سند رسمی است، خواه پیش از وقوع اختلاف و دادرسی باشد یا در جریان تحقیق و رسیدگی به دلایل. بدین ترتیب، رأی دادگاه و گزارش اصلاحی و صورت‌جلسه‌های دادرسی و نظر هیئت‌منصفه و کارشناس و اسناد مربوط به قانون‌گذاری و امور اداری و مالیاتی و شهرداری و ثبت احوال و بسیاری از این قبیل در زمره‌ی اسناد رسمی است که ضابطه‌ی تمییز وصف رسمی را بخش دوم ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی معین می‌کند.
بنابراین، در تعریف سند رسمی می‌توان گفت: «سندی که نزد مأمور رسمی و صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود». از این تعریف سه رکن اصلی سند رسمی استخراج می‌شود، بدین ترتیب: ۱. دخالت مأمور رسمی؛ ۲. صلاحیت مأمور رسمی؛ ۳. رعایت مقررات قانونی.
سند رسمی از دیدگاه سایر مقررات قانونی نیز قابل‌تعریف است. در قانون ثبت، سند رسمی فقط شامل اسنادی می‌شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد؛ لذا رویکرد مقررات ثبتی نسبت به سند رسمی اخص از رویکرد قانون مدنی استو تعریف سند رسمی در قانون مدنی اعم است.
تعریف اسناد عادی:
چنانچه سندی ویژگیهای ذکر شده برای سند رسمی را نداشته باشد، سند عادی محسوب میشود. سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آن و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در حالتی که هر کدام از این ویژگیها مفقود باشد، به عنوان مثال سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد بلکه به صورت دستی میان افراد تنظیم شده باشد مانند بسیاری از قولنامه ها که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی میان افراد تنظیم میگردند، سند عادی محسوب میشود.
جعل در سند عادی
قانون در مورد جعل در سند عادی صراحت دارد. ماده 537 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر نموده است: «هر کس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». بنابراین دستکاری اسناد عادی از قبیل قراردادها نیز جعل به شمار می آید.
جعل، جاعل، جعل سند عادی، جعل در نوشتجات، جعل در نوشته ها، مجازات، قانون مجازات اسلامی

جعل در سند ازدواج امکان پذیر است؟

بله، سند ازدواج در دسته اسناد رسمی است که در دفترخانه اسناد رسمی و توسط مأمورین رسمی در حدود قوانین و مقررات تنظیم میشود. بنابراین هر گونه دستکاری کردن سند ازدواج از قبیل تغییر تاریخ، تغییر در میزان مهریه و ... جعل در اسناد رسمی محسوب شده و دارای مجازات میباشد. ماده 532 و 533 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل در اسناد رسمی مقرر داشته است:
«هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6 تا 30 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد». در این صورت چنانچه سر دفتر دفتر ازدواج و طلاق مرتکب دست بردن در سند اردواج یا طلاق شود جاعل است و به مجازات مقرر شده توسط قانون محکوم خواهد شد.
اگر اشخاصی غیر از مأمورین رسمی نیز اسناد رسمی را دستکاری نمایند، جاعل هستندو ماده 533 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 6 ماه تا 3 سال حبس یا 3 تا 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
جعل، جاعل، جعل کردن، جعل در اسناد رسمی، جعل در سند، مأمورین رسمی، جعل مأمورین رسمی، جعل سند ازدواج، جعل سند طلاق، جعل

آیا جعل مدرک تحصیلی جرم است؟

بله، امروزه به دلیل توجه به مدرک و تمایل به مدرک گرایی در میان مردم، با موضوع جعل مدرک تحصیلی مواجه هستیم. قانون گذار در ماده 527 قانون مجازات اسلامی جعل مدرک تحصیلی دانشگاه های داخل و خارج را جرم انگاری کرده است. ماده 527 قانون مجازات اسلامی چنین مقرر نموده: «هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأئیدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحصیلی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاه بر جبران خسارت به حبس از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد...».
بنابراین، جعل مدرک تحصیلی صادره از دانشگاه های داخلی و خارجی هر دو جرم است و استفاده از آنها نیز با عنوان «استفاده از سند مجعول» نیز قابل پیگیری و مجازات است.
گاهی نیز دیده میشود که کارمندان وزارتخانه ها و یا سازمانها در جعل اسناد و مدارک تحصیلی و استفاده از سند مجعول دست دارند که در این صورت مجازت مقرر شده برای آنها تشدید میشود. یعنی در فرضی که کارمندان دولت و وزارتخانه ها مرتکب این عمل شوند به 3 سال حبس محکوم خواهند شد.
البته باید توجه داشت که اثبات جعل بودن مدارک تحصیلی بسیار دشوار است از این رو، پیشنهاد میشود که از مشاوران و وکلای مؤسسه حقوقی ترنم عدالت برای احقاق حق خود کمک بگیرید.
جعل، جعل مدرک تحصیلی، جعل مدرک دانشگاه، جعل ریز نمرات، جاعل، جعل کردن، جعل کردن مدرک تحصیلی، سند مجعول، سند رسمی، سند عادی

آیا جعل در سیاهه امکان پذیر است؟

بله، سیاهه سندی است که نشان دهنده جهیزیه و وسایلی است که زوجه در ابتدای زندگی مشترک به خانه زوج می آورد. جهیزیه متعلق به زوجه میباشد و زوج تنها دارای اذن در انتفاع (بهره برداری و استفاده) از وسایل است. معمولاً در زمان وقوع اختلاف بین زوجین، زوجه تمایل دارد که جهیزیه خود را از منزل زوج خارج کند و به این منظور باید دعوای استرداد جهیزیه را اقامه نماید. به منظور اثبات این امر که کدام وسایل متعلق به زوجه است باید سیاهه خود را ارائه دهد. در برخی دعاوی دیده میشود که زوجه مواردی را به فهرست سیاهه اضافه کرده است که در ابتدای زندگی به منزل زوج نیاورده، در این صورت جرم جعل در سند عادی (سیاهه) اتفاق افتاده است و قابل مجازات است. برای اطلاعات بیشتر اینجاکلیک کنید. برای مشاهده نمونه شکوائیه جعل در سیاهه اینجا را کلیک کنید.
جعل، جاعل، جرم جعل، جعل کردن، جعل سیاهه، جعل سند عادی، زوجه، زوج، جعل کردن

آیا جعل نسخه پزشک امکان پذیر است؟

افراد ممکن است به بهانه نرفتن به سر کار و یا مدرسه از پزشک درخواست نمایند تا برای آنها گواهی پزشکی به دروغ جعل نمایند. در این صورت هم فرد تقاضاکننده و هم پزشک صادر کننده گواهی پزکی خلاف واقع هر دو مجرم هستند. چنانچه فرد خودش در گواهی پزشک دستکاری نمایند خود جاعل است و در حالتی که پزشک خودش گواهی خلاف واقع صادر کند، او جاعل میباشد.ماده 539 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارت رسمی یا نظام وظبفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».
ممکن است پزشک با گرفتن پولی اقدام به صدور گواهی پزشکی خلاف واقع نماید در این صورت علاوه بر جرم جعل به جرم اخذ رشوه نیز قابل پیگیری و مجازات میباشد.
همچنین اگر پزشک نظامی باشد و گواهی نامه ای بر خلاف واقع صادر کند مرتکب جرم جعل شده اما مجازات او به دلیل نظامی بودن تشدید میشود: مواد 56 و 58 قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1371: «هر نظامی که در ارتباط با انجام وظیفه خود موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت نظام وظیفه عمومی به‌ ناحق فراهم کند یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در لیست مشمولان ذکر نشود، چنانچه این اعمال به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از شش ماه تا سه سال و انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال برای مرحله اول و اخراج از خدمت در نیروهای مسلح برای مرحله دوم محکوم می‌شود. در صورتی که مرتکب از پزشکان شاغل در نیروهای مسلح باشد علاوه بر این مجازات، به محرومیت از اشتغال به طبابت به مدت 5 تا 10 سال نیز محکوم می‌شود». 

جعل، جاعل، جعل کردن، جعل گواهی پزشک، تصدیق نامه خلاف واقع، جعلی بودن، پزشک، گواهی پزشکی جعلی، جعل، جعل کردن گواهی پزشک، جعل گواهی پزشک، پزشک نظامی

مجازات معاونت در جرم جعل چیست؟

مجازات معاونت در هر جرمی از جمله جرم جعل در ماده 127 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. در صورتی که فردی با تحریک، تطمیع، تهدید، سوء استفاده از قدرت و ... موجبات وقوع جرم جعل را فراهم سازد، معاون در جرم جعل میباشد و مجازات او یک تا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر جرم جعل است.
جعل، معاونت در جعل، معاونت در جرم جعل، جاعل، معاون، مباشر، معاونت، جرم جعل، جرم انگاری، ماده 127 قانون مجازات اسلامی

عکس برداری از کارت شناسایی جرم است؟

ممکن در دانشگاه ها دانشجویان به جای نشان دادن کارت اصلی دانشجویی خود اقدام به تهیه کپی از آن نمایند و کارت اصلی را در جایی نگهداری نمایند و هنگام ورود به دانشگاه کپی کارت دانشجویی را انجام دهند، در این صورت چنانچه این عمل موجب به اشتباه افتادن مأموران شود، جعل محسوب خواهد شد و مرتکب به حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. همچنین، به موجب ماده 537 قانون مجازات اسلامی عکس برداری از کارت شناسایی و هر گونه اوراق هویتی در فرضی جعل است که با مدرک اصلی اشتباه گرفته شود. به عبارتی اگر از روی کارت شناسایی یا اوراق هویتی عکس گرفته شود؛ اما دارای نشان یا علامتی باشد که حاکی از کپی بودن کارت شناسایی یا اوراق هویتی باشد در این صورت این عمل جعل تلقی نمیشود. تهیه کننگان این گونه مدارک به جرم جعل و استفاده از سند مجعول محکوم خواهند شد.
جعل، استفاده از سند مجعول، عکس از کارت ملی، عکس از شناسنامه، کپی، رونوشت، اوراق هویتی، جعل کردن، جاعل، استفاده از سند مجعول

آیا دست کاری کردن کپی جعل است؟

در مورد جعل فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی رویه واحدی وجود ندارد.عده ای معتقدند که دست کاری در فتوکپی جعل محسوب نمیشود چرا که فتوکپی سند فی نفسه ارزشی ندارد و اگر در آن دستکاری شود جرم جعل محقق نخواهد شد؛ اما برخی دیگر از قضات معتقدند که دست کاری کردن فتوکپی جعل است چه بسا که در  ادارات از فتوکپی اسناد به جای اصل به کرات استفاده مینمایند، از این فتوکپی نیز میتواند به عنوان سندی مهم در نظر گرفته شود. برخی دیگر نیز میان فتوکپی مصدق و فتوکپی غیرمصدق تفاوت قائل شدند و بیان کردند در صورتی که فتوکپی مصدق باشد دستکاری در آن، مصداق جرم جعل خواهد بود؛ اما در فرضی که فتوکپی غیرمصدق باشد جرم جعل محقق نشده است. با وجود نظرات متعدد و مخالف با یکدیگر، به نظر میرسد جرم جعل در فتوکپی قابل ارتکاب نیست.
جعل، جاعل، جعل در فتوکپی، جعل در کپی اسناد، جعل، جاعل، فتوکپی اسناد،معاونت در جرم جعل، کپی مصدق، کپی غیرمصدق، فتوکپی مصدق، فتوکپی غیرمصدق

راهنمای استفاده از وکیل

بی شک هر کس که بر مزایای داشتن وکیل در دعاوی حقوقی و یا معاملات آگاهی داشته باشد بدون داشتن یک وکیل خوب و خبره هیچ فعالیت دارای ریسکی را بدون حضور وکیل خود انجام نمی دهد.
البته در یک دهه اخیر تمایل مردم کشور عزیز به گرفتن وکیل و استفاده از مزایای داشتن وکیل در مشکلات قضایی بسیار افزایش یافته است.

اما هنوز هم هستند افرادی که خودشان شخصا اقدام به انجام معامله ای میکنند و پس از گیر افتادن در دام و یا به دردسر افتادن اقدام به مشورت با وکیل میکنند. یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها و زیاد شدن پرونده های قضایی در دادگاه ها مشورت نکردن با وکیل در امور قضاییست.

چرا به وکیل نیاز داریم ؟

پرونده های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده ای دارند و همه چیز آن گونه که در ظاهر  ساده به نظر می رسدنیست. یک پرونده حقوقی نیز ممکن است به دلیل انتخاب  روش غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال  سپری شود و تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می افتند . اما برخی از افراد  با بروز کوچک ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می روند و  از مزایای آن اعم از جلوگیری از اطاله دادرسی_پپیگیری وکیل بجای موکل در  مراجع قضایی و استفاده از راه حل های قانونی مناسب بهره مند می شوند.

آیا حضور وکیل تاثیری در روند دادرسی دارد؟

اغلب قضاوت در پرونده ای که وکیل دادگستری در آن حضور  دارد دقت و ملاحظه بیشتری مبذول می نمایند و مسلما حضور وکیل در دفاتر شعب و  آشنایی با مفاهیم حقوقی و آیین دادرسی مدنی و کیفری و دید و بینش مدیر  دفتر و کارکنان شعب که براثر تجربه کاری حادث گردیده است باعث خواهد شد  روال پرونده سریعتر صحیح تر طی شود .
بنابراین بهتر است قبل از هرگونه اقدام که درآینده بار حقوقی خواهد داشت  با یک وکیل دادگستری (همانند کاری که افراد در کشورهای پیشرفته انجام می  دهند) مشورت نمائیم تا جلوی خسارات آتی را بگیریم و در صورت بروز اختلافات  قبل از اقدام حقوقی حتما با یک وکیل مشورت کنیم که چه بسی یک مشورت ساده و  صرف هزینه ای اندک جلوی خسارات و راه های طولانی دادگاهها و اطاله وقتمان  را بگیرد.

نحوه اعطای وکالت به وکیل چگونه است؟

در حال حاضر اعطای وکالت به صورت الکترونیک و بدون نیاز به حضور موکل انجام می شود.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی خانوادگی چیست؟

تجربه نشان داده است اغلب اشخاص بالاخص افرادی که از شان و مرتبه بالایی  برخوردارند بعد از حضور در جلسات خانوادگی دادگاه به علت درگیری های لفظی و  تنش های عصبی از اینکه خود در جلسات حضور یافته و وکیل نگرفته اند اظهار  پشیمانی نموده اند، زیرا حضور وکیل اغلب مانع از طرح مباحث بی اساس و پایه  خواهد شد.
حضور وکیل در دعاوی خانوادگی باعث تسریع امور _ عدم حضور زوجین در جلسات خواهد شد.

مزایای استفاده از وکیل در دعاوی کیفری چیست؟

در پرونده های حقوقی بدون حضور موکل وکیل می تواند ضمن اعلام وکالت و  ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند . اما در پرونده های کیفری ، خود متهم  باید حضور داشته باشد و تا زمانیکه تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده وکیل  حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می تواند  وارد پرونده شود . علت این مسئله هم این است که چون موکل متهم به انجام  جرمی کیفری است وکیل نمی تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت  به این مساله پاسخگو باشد.
وکیل دادگستری می تواند با تنظیم شکوائیه مناسب تعیین و تشخیص جرم  ارتکابی انجام اقدامات قضایی حضور در کلانتری و دادسرا و عدم مواجهه شاکی  ومتهم کلیه اقدامات اعم از مراحل مقدماتی (دادسرا) بدوی تجدیدنظر را انجام  دهد.